Operacions de còpia bàsiques

En aquesta secció es descriuen les operacions bàsiques de còpia.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Si <Autoclassificar> s'estableix en <On>, el mode Classificar s'estableix automàticament quan col·loqueu els originals a l'alimentador. <Autoclassificar>
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Introduïu el nombre de còpies fent servir les tecles numèriques de la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
En cas que sigui necessari, especifiqueu les opcions de còpia.
Ampliació o reducció de còpies
Selecció del paper de còpia
Còpia a doble cara
Ajust de la qualitat d'imatge de les còpies
Especificació de l'orientació de l'original
Confirmació de les opcions abans de la còpia
5
Premeu .
Comença el procés de còpia.
Per cancel·lar la còpia, premeu <Cancel·lar> o . Cancel·lació de còpies
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
Si s'introdueixen diversos fulls alhora
La lectura s'interromp i el missatge apareix a la pantalla. Seguiu les instruccions per eliminar l'encallament. Quan l'hàgiu solucionat, es mostrarà la pantalla per reprendre el treball. Si l'equip detecta per error diversos fulls a l'alimentador, premeu <No detectar alimentació de diversos fulls> per reprendre la lectura.
Si voleu que l'equip no us notifiqui de l'entrada de diversos fulls a l'alimentador, realitzeu una de les operacions següents.
Cada vegada que copieu un document, premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia seleccioneu <Detectar alim. diversos fulls> per desactivar l'opció.
Establiu <Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.> en <Off> (<Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.>).
CONSELLS
Reserva d'una còpia
La lectura es pot efectuar prèviament encara que l'equip estigui preparant una impressió o imprimint. Aquesta funció s'anomena "Còpia reservada". Per exemple, per portar a terme una còpia reservada mentre es mostra la pantalla d'impressió o d'espera, premeu <Tancar>, especifiqueu les opcions de còpia de la manera habitual i premeu .
Podeu especificar un màxim de 50 treballs per reservar, inclòs el treball actual. Aquí no s'inclouen els treballs de còpies interromputs.
57HJ-03S