Selecció del tipus d'original per a la còpia

Podeu seleccionar la qualitat òptima de la imatge de la còpia en funció del tipus d'original; per exemple, originals que només tenen text o revistes amb fotografies.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Tipus d'original>.
5
Seleccioneu el tipus d'original.
Si seleccioneu <Imatge impresa>, podeu copiar fotografies impreses (fotografies fetes amb tons mitjans) amb una qualitat d'impressió òptima.
Si seleccioneu <Fotogràfic>, podeu copiar fotografies impreses en paper fotogràfic amb una qualitat d'impressió òptima.
<Imatge impresa> <Fotogràfic> es mostren quan l'opció <Mode Fotogràfic> està establerta en <On>. <Còpia>
<Foto> es mostra quan l'opció <Mode Fotogràfic> està establerta en <Off>. <Còpia>
6
Premeu <Bé>  <Tancar>.
Si seleccioneu <Fotogràfic> i copieu, pot ser que els elements ressaltats quedin apagats (és possible que les àrees amb més brillantor quedin en blanc brillant).
En aquest cas, ajusteu la densitat del fons perquè no es produeixi l'apagada.
Premeu <Opcions>  <Densitat>  <Ajustar> per a <Densitat del fons>  <+>.
7
Premeu .
Comença el procés de còpia.
57HJ-03X