<Còpia>

En aquesta secció es descriu com especificar les opcions de còpia.
<Desar/Editar opcions favorites>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu desar en un únic botó una combinació d'opcions d'ús comú a l'hora de copiar. També podeu assignar un nom al botó. Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació quan recupereu "Opcions favorites".
<Canviar opcions predeterminades>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Còpia>. Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
<Register Options Shortcuts>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu desar i canviar modes a les tecles de drecera que es mostren a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Aquesta funció resulta útil per desar funcions que s'utilitzen amb freqüència a <Opcions> i <Opcions favorites>.
<Autoclassificar>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Si aquesta opció està establerta en <On>, l'equip pot canviar automàticament a <Classificar (per jocs)> per al mode d'acabat quan es col·loquen originals a l'alimentador. Quan utilitzeu l'imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III, també podeu establir <Desplaçar>. Resulta útil per fer diversos jocs de còpies perquè no es necessari seleccionar el mode d'acabat.
<Mode Fotogràfic>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu activar el mode Imatge impresa. Si aquest mode està <On>, podeu seleccionar <Imatge impresa> o <Fotogràfic> per a la qualitat de la imatge quan copieu.
<Separador de treballs entre grups>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Quan feu dues còpies o més amb <Agrupar (per pàgines)> a <Acabat>, podeu inserir fulls entre cada grup de pàgines. Si seleccioneu <On>, seleccioneu un origen de paper.
6RFE-0HX