Cancel·lació de l'enviament de faxos

Podeu cancel·lar la lectura d'originals o l'enviament de faxos que s'estiguin enviant o es trobin en espera per enviar-se.

Cancel·lació de lectura d'originals

1
Premeu <Cancel·lar> a la pantalla que apareix o  (Aturar).
2
Premeu <Sí>.
La lectura dels originals queda cancel·lada.

Cancel·lació de l'enviament de faxos que s'estiguin enviant o es trobin en espera per enviar-se

1
Premeu <A Monitor estat> a la pantalla que apareix o  (Monitor estat).
2
Premeu <Enviar> <Estat de treballs>.
3
Seleccioneu <Fax>.
Es mostra una llista de treballs que s'estan enviant o que es troben en espera per enviar-se.
4
Seleccioneu el treball que voleu cancel·lar i premeu <Cancel·lar>.
5
Premeu <Sí>.
L'enviament del fax queda cancel·lat.
Cancel·lació immediata d'un treball que s'està enviant
Si premeu Aturar() al tauler de control per cancel·lar un treball de fax mentre s'envia, es mostrarà el missatge <Voleu cancel·lar els següents treballs d'enviament?>. Premeu <Sí> per cancel·lar l'enviament del fax.
Podeu seleccionar <Últim treball rebut> o <Treball en procés d'enviament> per triar el treball que voleu cancel·lar. <Treball que es cancel·larà en prémer Aturar>
Premeu (Aturar) si hi ha diversos treballs d'enviament per visualitzar la pantalla que permet seleccionar el treball que voleu cancel·lar. Si el treball d'enviament que voleu cancel·lar no hi apareix, premeu <Compr. altres treballs> per visualitzar <Enviar treballs>. Seleccioneu el treball que voleu cancel·lar i premeu <Cancel·lar>.
6RFE-056