<Enviar>

En aquesta secció es descriu com especificar les opcions de lectura i d'enviament.
<Llista de dades d'usuari de TX/RX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Imprimir informe>
Podeu imprimir una llista de les opcions d'enviament/recepció desades a l'equip. Impressió d'informes i llistes
<Llista de dades d'usuari de fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Imprimir informe>
Podeu imprimir una llista de les opcions de fax desades a l'equip. Impressió d'informes i llistes
<Desar opcions favorites>/<Editar opcions favorites>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu desar les opcions d'ús freqüent en un botó de l'equip per utilitzar-les més endavant, quan llegiu documents. També podeu assignar un nom a un botó i introduir un comentari. També podeu eliminar opcions desades o canviar-ne el nom. Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació quan recupereu "Opcions favorites".
<Pantalla predeterminada>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu especificar la pantalla que apareix quan es prem <Llegir i enviar> o  (Reiniciar).
<Restringir ús de la llibreta d'adreces>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu amagar la llibreta d'adreces i els botons d'accés ràpid a la pantalla de funcions bàsiques de lectura, etc., així com si voleu restringir l'ús de la llibreta d'adreces.
<Canviar opcions predeterminades>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Llegir i enviar>.
<Desar dreceres a opcions>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu desar modes a les tecles de drecera que apareixen a la pantalla <Llegir i enviar>. Aquesta funció resulta útil per desar funcions utilitzades amb freqüència. Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
<Informe de TX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
L'informe de TX permet comprovar si els documents s'han enviat correctament a les destinacions previstes. L'equip es pot configurar per imprimir aquest informe de manera automàtica després d'enviar els documents o només quan es produeix un error de transmissió. També podeu especificar l'opció d'imprimir la primera part del document com a part de l'informe per recordar-vos el contingut del document. Informe de TX
Es pot establir <Permetre impressió des d'opcions> si se selecciona <Només si hi ha error> o <Off>. Si establiu <Permetre impressió des d'opcions> en <On>, podeu establir si voleu imprimir un informe TX des d'<Opcions> per a cada treball.
<Informe de gestió de comunicacions>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu imprimir o enviar registres d'enviament/recepció de documents com a informe. L'equip es pot configurar per imprimir o enviar aquest informe automàticament quan s'arribi a un nombre específic de comunicacions (de 100 a 1.000) o en un moment específic. Els informes d'enviament/recepció també es poden imprimir o enviar per separat.
Si un informe s'envia com a dades, s'envia amb el format de fitxer CSV. Informe de gestió de comunicacions
<ID de terminal TX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu afegir la informació del remitent al capdamunt d'un document enviat quan envieu un fax/I-fax. S'imprimeixen el número de fax, el nom i l'adreça de l'I-fax de l'equip, amb la qual cosa el destinatari sap qui envia el document.
<Eliminar treballs de TX errònia>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu eliminar automàticament un document de la memòria quan es produeixi un error d'enviament/emmagatzematge. Si seleccioneu <Off>, podeu tornar a enviar/desar els documents que no s'hagin pogut enviar o desar.
<Nombre de reintents>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu establir el nombre de vegades que l'equip intenta automàticament tornar a enviar dades quan les dades no es poden enviar perquè el destinatari està ocupat amb l'enviament o la recepció, o bé quan es produeix un error.
<Factor de compressió de dades>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu establir el factor de compressió per a les dades llegides a color/escala de gris.
<Valor gamma per a TX YCbCr>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Si envieu un document en color o en escala de gris, podeu especificar el valor gamma que voleu utilitzar quan es converteixen dades d'imatge RGB llegides a YCbCr. Podeu reproduir la imatge amb la qualitat d'imatge òptima a la recepció si establiu un valor gamma adequat.
<Usar codificació segmentada env. WebDAV>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu dividir les dades en fragments en enviar amb WebDAV. La codificació fragmentada és una funció per enviar un fitxer de mida desconeguda dividint-lo en fragments de mida coneguda. Permet reduir la durada de l'enviament perquè no cal calcular la mida del fitxer abans d'enviar-lo.
<Confirmar certificat de TLS per env. WebDAV>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu verificar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan envieu amb WebDAV. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú).
<Confirmar certificat de TLS per env. FTPS>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan envieu amb FTPS. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú).
<Limitar nova destinació>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Quan envieu faxos i dades llegides, les destinacions disponibles es poden limitar de les tres maneres següents, per garantir que els usuaris no puguin especificar la destinació amb la introducció de text.
Destinacions desades a la llibreta d'adreces i als botons d'accés ràpid
Destinacions establertes a <Opcions favorites> i <Enviar-me>
Destinacions que es poden cercar amb un servidor LDAP
<Afegir sempre signat. disp. per a enviament>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu afegir sempre una signatura de dispositiu als fitxers PDF o XPS que envieu.
<Limitar el correu electrònic a Enviar-me>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu limitar la destinació que es pot especificar quan envieu correu electrònic a l'adreça de correu electrònic amb què s'hagi iniciat la sessió. Aquesta opció us permet evitar que es filtri informació per la transmissió a una destinació incorrecta.
<Restringir enviament fitxer a carp. personal>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu limitar la destinació que es pot especificar quan deseu en un servidor de fitxers en una carpeta dedicada de l'usuari que hagi iniciat la sessió. Aquesta opció us permet evitar que es filtri informació per la transmissió a una destinació incorrecta.
<Mètode d'especificació de carpeta personal>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Una carpeta personal és una carpeta individual que pot ser utilitzada per l'usuari que ha iniciat la sessió amb la gestió d'autenticació personal. Les carpetes compartides i els servidors de fitxers es poden especificar i utilitzar com una carpeta personal. Configuració de carpetes personals
<Restringir reenviament del registre>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu evitar que els usuaris recuperin els registres de les destinacions i les opcions de lectura especificats anteriorment. Seleccioneu <On> per ocultar els botons de les <Opcions prèvies> de la pantalla de funcions bàsiques de fax i la pantalla de funcions bàsiques de lectura.
<Opcions de còpia de seguretat per document enviat>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu desar una còpia d'un fax enviat en una destinació especificada prèviament (correu electrònic, servidor de fitxers, etc.). Desament d'una còpia d'un document enviat
<Mostrar avís en acceptar el treball>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu visualitzar una pantalla que us avisi per comprovar l'estat de la comunicació després d'enviar/desar documents amb <Fax> o <Llegir i enviar> (La pantalla <Inici>).
<Treball que es cancel·larà en prémer Aturar>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>
Seleccioneu el treball d'enviament que voleu cancel·lar quan es prem la tecla Aturar mentre s'està processant un treball d'enviament de les funcions Fax o Llegir i enviar. Podeu seleccionar <Últim treball rebut> o <Treball en procés d'enviament>.
<Desar nom de l'equip>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu registrar el nom de la vostra empresa o del vostre departament com a nom de la unitat. Quan envieu un correu electrònic/I-fax, el nom desat apareix/s'imprimeix al document del destinatari com a informació del remitent.
<Opcions de comunicació>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu especificar les opcions per a un servidor de correu i un mètode d'autenticació per als correus electrònics/I-faxos. Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
<Especificar número de port per TX SMTP/RX POP>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu canviar el número de port dels servidors SMTP i POP.
<Opcions d'S/MIME>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir S/MIME. Si establiu S/MIME, podeu afegir una signatura digital o xifrar el correu electrònic quan utilitzeu la funció de correu electrònic o I-fax.
<Confirmar certificat de TLS per env. SMTP>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan envieu amb SMTP. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú).
<Confirmar certificat de TLS per rec. POP>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan rebeu amb POP. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú).
<Mida màxima de dades per enviar>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir la mida màxima de les dades per a missatges de correu electrònic i per a documents d'I-fax sortints. Si un missatge de correu electrònic supera el límit de la mida màxima de dades, es divideix en diversos missatges de correu electrònic abans d'enviar-se. No obstant això, si una transmissió per I-fax supera el límit de la mida de les dades, es considera un error i no s'envia.
<Assumpte predeterminat>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir que s'especifiqui automàticament l'assumpte si no introduïu cap assumpte quan envieu un correu electrònic/I-fax.
<Especificar usuari autenticat en adreça resposta>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu seleccionar si voleu establir l'adreça de correu electrònic d'un usuari que iniciï sessió a l'equip amb gestió d'autenticació personal com a adreça del destinatari quan envieu un correu electrònic/I-fax.
<Especificar usuari autenticat com a remitent>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu seleccionar si voleu visualitzar l'adreça de correu electrònic d'un usuari que iniciï sessió a l'equip amb gestió d'autenticació personal al camp De com a remitent del correu electrònic rebut.
<Permetre env. missatg. a usuaris no desats>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Si l'equip s'està utilitzant amb gestió d'autenticació personal, podeu seleccionar si voleu permetre l'enviament d'un correu electrònic d'un usuari l'adreça de correu del qual no estigui registrada a l'equip. Si heu seleccionat <Off>, només poden enviar correus electrònics els usuaris amb una adreça de correu electrònic desada.
<Temps per a TX en mode complet>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir el temps que ha de transcórrer perquè finalitzin automàticament les operacions d'enviament si no es rep un MDN (missatge de correu electrònic de notificació per confirmar el resultat de la transmissió) del receptor quan s'envia un I-fax en el mode <Complet>.
<Imprimir MDN/DSN en rebre>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
En mode complet d'I-fax, l'equip rep missatges de correu electrònic del destinatari i del servidor de correu notificant si els I-faxos han arribar correctament al seu destinatari o no. Podeu seleccionar si voleu imprimir aquests correus de notificació quan l'equip els rebi.
<Usar enviar via servidor>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu seleccionar si voleu permetre que els usuaris puguin canviar l'opció <Enviar via servidor> quan envien I-faxos.
<Permetre MDN no via servidor>
 (Configuració)  <Opcions de funcions> <Enviar> <Opcions de corr. electr./I-fax>
L'equip que rep l'I-fax pot enviar un MDN (un correu electrònic de notificació per comprovar el resultat de l'enviament) a l'adreça IP de l'equip emissor sense passar per un servidor de correu.
<Restringir dominis de destinació de TX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir que només es permeti l'enviament a adreces d'un domini determinat quan envieu un missatge de correu electrònic o I-fax.
<Autoemplenar adreces de correu electrònic>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu configurar si voleu visualitza automàticament les adreces de correu electrònic desades a la llibreta d'adreces o en un servidor LDAP emprant els caràcters inicials d'una entrada d'adreça de correu electrònic.
<Afegir auto. domini especificat a dest. sense domini>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu desar prèviament els noms de domini utilitzats amb freqüència per no haver d'introduir el domini quan especifiqueu una adreça, ja que el nom de domini amb @ s'afegirà automàticament. Si voleu fer enviaments a "123@example.com", deseu el nom de domini "example.com". Si especifiqueu una adreça que ja inclou un domini amb aquesta opció activada, el domini definit a l'opció s'invalida.
<Desar opcions favorites>/<Editar opcions favorites>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu desar les opcions d'ús freqüent en un botó de l'equip per utilitzar-les més endavant, quan envieu un fax. També podeu assignar un nom a un botó i introduir un comentari. També podeu eliminar opcions desades o canviar-ne el nom. Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació quan recupereu "Opcions favorites".
<Pantalla predeterminada>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu especificar la pantalla que apareix quan es prem <Fax> o  (Reiniciar).
<Restringir ús de la llibreta d'adreces>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si voleu amagar la llibreta d'adreces i els botons d'accés ràpid a la pantalla de funcions bàsiques de fax, etc., així com si voleu restringir l'ús de la llibreta d'adreces.
<Canviar opcions predeterminades>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Fax>.
<Desar dreceres a opcions>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu desar modes a les tecles de drecera que apareixen a la pantalla <Fax>. Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
<Desar nom de remitent>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu registrar qualsevol nom com a nom de remitent com, per exemple, la secció o el nom del departament, o bé el nom d'una persona, i editar/eliminar els noms registrats. Quan envieu un fax, el nom desat s'imprimeix en paper al document del destinatari com a informació del remitent.
<Usar nom usuari auten. com a nom remitent>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Si inicieu la sessió amb gestió d'autenticació personal, el nom d'inici de sessió apareix a <100> a la pantalla <Nom de remitent>. Si heu seleccionat <On>, s'utilitza el nom d'inici de sessió a <100> com a opció predeterminada per al nom del remitent.
<TX amb ECM>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu establir si voleu utilitzar ECM al protocol de transmissió de fax. ECM comprova si hi ha errors en les dades del fax i els corregeix.
<Establir durada de pausa>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu establir els segons de duració de la pausa a l'hora d'enviar faxos. És possible que en alguns casos es produeixin errors de marcatge de números internacionals quan es marquen conjuntament el codi d'accés internacional, el codi del país i el número de telèfon de la destinació. En aquests casos, si introduïu una pausa després del codi d'accés internacional, podeu facilitar la connexió.
<Remarcatge auto>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
El remarcatge automàtic permet configurar l'equip perquè torni a marcar automàticament el número de fax del receptor si no s'ha pogut establir la comunicació perquè estava comunicant, o si s'ha produït un error durant l'enviament. Si activeu aquesta opció, podeu establir el nombre de vegades que l'equip repeteix el marcatge, l'interval entre les repeticions i si el document s'ha de reenviar en cas d'error.
<Comprovar to de marcatge abans d'enviar>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Si envieu un fax des de l'equip al mateix temps que un altre equip de fax (fabricat per una empresa diferent de Canon) està provant d'enviar-vos un fax, pot ser que s'acabi reenviant el vostre fax a aquest equip de fax en lloc de la destinació original desitjada. Si activeu aquesta opció evitareu problemes d'enviament d'aquest tipus.
<Informe de TX de fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Un informe de TX de fax permet comprovar si els faxos s'han enviat correctament a les destinacions previstes. L'equip es pot configurar per imprimir aquest informe de manera automàtica després d'enviar els documents o només quan es produeix un error de transmissió. També podeu especificar l'opció d'imprimir la primera part del document com a part de l'informe per recordar-vos el contingut del document. Informe de TX del fax
<Informe activitat fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions> <Enviar> <Opcions de fax>
Podeu imprimir o enviar registres d'enviament/recepció de documents de fax com a informe. L'equip es pot configurar per imprimir o enviar aquest informe automàticament quan s'arribi a un nombre específic de comunicacions (de 40 a 1.000) o en un moment específic. Els informes d'enviament/recepció també es poden imprimir o enviar per separat.
Si un informe s'envia com a dades, s'envia amb el format de fitxer CSV. Informe d'activitat del fax
<Desar núm. de telèfon de la unitat>
 (Configuració)  <Opcions de funcions> <Enviar> <Opcions de fax> <Establir línia> <Línia X>
Podeu registrar el número de fax que cal utilitzar quan s'utilitzi el fax a l'equip. Quan envieu un fax, el número de fax desat s'imprimeix en paper al document del destinatari com a informació del remitent. Opcions de línia de fax
<Desar nom de l'equip>
 (Configuració)  <Opcions de funcions> <Enviar> <Opcions de fax> <Establir línia> <Línia X>
Podeu registrar el nom de la vostra empresa o del vostre departament com a nom de la unitat. Quan envieu un fax, el nom desat s'imprimeix en paper al document del destinatari com a informació del remitent. Opcions de línia de fax
<Seleccionar tipus de línia>
 (Configuració)  <Opcions de funcions> <Enviar> <Opcions de fax> <Establir línia> <Línia X>
Podeu establir el tipus de línia telefònica connectada a l'equip. Si aquesta configuració és incorrecta, no podreu comunicar-vos amb altres equips. Comproveu el tipus de línia telefònica que esteu fent servir i trieu la configuració correcta. Opcions de línia de fax
<Velocitat inicial de TX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu modificar la velocitat inicial d'enviament. Aquesta opció és útil quan hi ha dificultats per començar a enviar un document perquè les condicions de la línia són deficients.
<Opcions de tecla R>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Si la màquina està connectada a través d'una centraleta privada (PBX), cal configurar-ne el mètode d'accés. Podeu establir el tipus de centraleta en <Prefix> o <Hooking>. Si deseu el número d'accés de la línia exterior a la tecla R, podeu accedir fàcilment a la línia exterior.
<Confirmar número de fax introduït>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Per evitar que s'enviï un fax a una destinació incorrecta, podeu seleccionar si voleu visualitzar una pantalla de confirmació d'entrada quan introduïu un número de fax.
<Permetre TX amb controlador de fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si voleu permetre que es pugui enviar un fax des d'un ordinador.
<Confirmar abans d'enviar en incl. destinació fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació de destinació quan envieu documents a destinacions que continguin faxos. D'aquesta manera s'evita l'enviament de faxos a destinacions incorrectes.
<Restringir difusió seq. en incloure destinació de fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu seleccionar si voleu restringir l'enviament a múltiples destinacions que continguin faxos al mateix temps.
<Adreça de servidor de fax remot>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Especifiqueu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió d'un equip servidor de fax remot.
<Temps per a TX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Si l'equip servidor de fax remot no respon durant el temps establert a Temps per a TX, el treball de fax remot queda cancel·lat.
<Nombre de línies de TX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Podeu definir el nombre de línies que es poden seleccionar per enviar faxos remots. Establiu el nombre de línies al mateix nombre de línies de telèfon connectades a l'equip servidor remot de fax.
<Seleccionar prioritat de línies>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Podeu especificar la línia que s'utilitzarà en enviar un fax remot.
<Usar IP Fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Podeu seleccionar si voleu fer servir faxos IP.
<Opcions mode comunicació IP Fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Quan envieu faxos IP, podeu indicar el mode de comunicació que preferiu fer servir.
<Usar fax remot>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de fax remot>
Podeu especificar si voleu utilitzar l'equip com a servidor per a la funció de fax remot.
<Ajust auto. de velocitat de comunicació en usar VoIP>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax>
Podeu enviar i rebre faxos amb més precisió quan la línia o l'altra part tenen tendència a fallar.
6RFE-0J0