Comprovació de la connexió amb el destinatari abans d'enviar el document (Enviament directe)

Per enviar faxos correctament a la destinació que voleu, podeu comprovar prèviament que el destinatari estigui connectat i preparat per iniciar la comunicació. Com que l'equip no fa servir memòria quan llegeix originals, podeu enviar faxos encara que no hi hagi memòria disponible.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Per enviar diverses pàgines, col·loqueu els originals a l'alimentador. Quan l'original estigui col·locat al vidre, només podeu enviar una pàgina.
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per enviar faxos
5
Premeu <Opcions>  <Enviament directe>  <Tancar>.
6
Premeu  (Iniciar).
L'equip marcarà el número del destinatari. Quan l'equip estableixi connexió, llegirà els originals i començarà a enviar-los.
Si el destinatari comunica, l'equip no comença a enviar.
L'enviament directe no està disponible en els casos següents
Si s'ha especificat qualsevol de les opcions de lectura següents: <Original de doble cara>/<Esborrar vores>/<Formar treball>/<Enviament diferit>
Si s'han especificat diverses destinacions.
<Limitar funcions> està establert en <Off> per a qualsevol funció quan l'equip es troba en mode d'ID de departament. Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament
Per especificar la mida de lectura dels originals
La mida de lectura dels originals col·locats a l'alimentador es configura automàticament. Per especificar una mida, feu servir el vidre.
6RFE-05A