Enviament de faxos manualment (Enviament manual)

Podeu enviar manualment documents de fax després de comprovar que la destinació estigui preparada per rebre faxos.
Si s'han afegit línies addicionals, només es pot utilitzar la línia 1 (línia estàndard) per fer un enviament manual.
Si premeu <Mans lliures> amb Copy Card Reader instal·lat i elimineu la targeta de control mentre feu una trucada, la línia es desconnectarà.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Si voleu enviar diverses pàgines, col·loqueu els originals a l'alimentador. Quan es col·loca l'original al vidre, només podeu enviar una pàgina.
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Mans lliures> a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
4
Marqueu el número de fax del destinatari.
5
Assegureu-vos que sentiu el senyal del destinatari o un to agut.
6
Premeu .
Els originals es llegeixen i comença l'enviament.
L'enviament manual no es porta a terme en els casos següents:
Si s'ha especificat qualsevol de les opcions de lectura següents: <Original de doble cara>/<Esborrar vores>/<Formar treball>/<Enviament diferit>
<Limitar funcions> està establert en <Off> per a qualsevol funció quan l'equip es troba en mode d'ID de departament. Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament
57HJ-054