Recepció de faxos

Quan rebeu un fax

L'indicador Processant/Dades del tauler de control emet una llum verda intermitent. Quan la recepció hagi finalitzat, el document s'imprimirà automàticament i l'indicador s'apagarà.
Per cancel·lar la recepció, premeu  <Rebre>  <Estat de treballs>  seleccioneu un document  <Cancel·lar>.

Paper d'impressió

El fax que s'ha enviat s'ha imprès en la mateixa mida de paper que el document rebut. Si la mida de paper del fax enviat no està disponible, es pot imprimir fent servir un dels mètodes següents o mitjançant diversos processos, en funció de la mida del document rebut i del paper que hi hagi disponible.
Divideix un document rebut en diversos papers sense canviar-ne la mida i l'imprimeix
Imprimeix el document amb espais en blanc en el paper que és més gran que el del document rebut
Redueix la mida de la imatge i del text i, després, imprimeix el document
Per rebre serveis d'informació per fax
Escolteu el missatge gravat per introduir el número de servei i, a continuació, premeu <Iniciar RX>.
Si necessiteu més informació sobre el servei, truqueu a la companyia que el proporciona.
Recepció amb una subadreça
L'equip admet l'ús de subadreces estàndard ITU-T*. Per rebre un document amb una subadreça, vegeu <Opcions de reenviament>.
* És l'acrònim de la Unió Internacional de Telecomunicacions - Sector de Normalització de Telecomunicacions, que és el grup que formula les recomanacions amb finalitat d'estandarditzar les telecomunicacions internacionals.
CONSELLS
Podeu estalviar paper quan imprimiu.
Podeu incloure informació, com l'hora de recepció, als documents rebuts quan els imprimiu. <Imprimir peu de pàgina rebuda>
Si configureu l'equip perquè comprovi una contrasenya de recepció per a la comunicació de subadreces, podeu evitar que l'equip rebi faxos brossa. <Contrasenya de RX>
Si establiu <Reenviar fitxer desat temporalment a Bústia RX mem.> en <Sí>, podreu reenviar els documents rebuts a la ubicació d'emmagatzematge de l'equip (Bústia RX en memòria) si no es poden imprimir a causa d'un encallament o manca de paper. En aquest cas, <Bloqueig de memòria de fax>/<Usar bloqueig de memòria d'I-fax> s'estableix automàticament en <On> i els documents reenviats es poden consultar a la pantalla. Així, els documents reenviats es poden imprimir després. (Desament de documents rebuts a l'equip (Recepció en memòria)) Per tornar a la impressió normal, establiu <Bloqueig de memòria de fax>/<Usar bloqueig de memòria d'I-fax> en <Off>.
57HJ-050