<Rebre/Reenviar>

En aquesta secció es descriu com especificar les opcions de recepció.
<Llista de dades d'usuari de TX/RX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Imprimir informe>
Podeu imprimir una llista de les opcions d'enviament/recepció desades a l'equip. Llista de dades d'usuari de TX/RX
<Llista de dades d'usuari de fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Imprimir informe>
Podeu imprimir una llista de les opcions de fax desades a l'equip. Llista de dades d'usuari de fax
<Imprim. a les dues cares>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu imprimir els documents rebuts a les dues cares del paper.
<Reduir mida de fax rebut>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu reduir els documents que es reben, de manera que entri tot el document a l'àrea imprimible del paper.
<Registre 2 en 1>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Si aquesta opció està establerta en <On>, podeu imprimir documents rebuts amb el disseny 2 en 1.
<Imprimir peu de pàgina rebuda>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu imprimir informació, com ara la data i l'hora de recepció i el número de pàgina, a la part inferior dels documents rebuts:
<Interrompre i imprimir treballs RX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu configurar l'equip perquè se suspenguin altres treballs per imprimir faxos/I-faxos quan l'equip els rebi.
<Usar opcions de reenviament>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si voleu reenviar documents rebuts a altres destinacions, com la bústia de fax confidencial de l'equip i un servidor de fitxers extern. Si seleccioneu <On>, especifiqueu les condicions de reenviament a <Opcions de reenviament>.
<Tractament fitxers amb errors reenviament>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu configurar la manera com l'equip gestiona els documents que no s'han pogut reenviar.
<Opcions de reenviament>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu especificar les condicions per reenviar documents rebuts. També podeu configurar l'equip perquè es reenviïn tots els documents entrants a una destinació concreta sense especificar cap condició. Reenviament automàtic de documents rebuts
<Establir/Desar bústies de fax confidencial>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar> <Opcions comunes> <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu assignar un nom per a cada bústia de fax confidencial i establir un PIN.
<PIN de bústia de RX en memòria>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu establir un PIN per a la bústia de recepció en memòria.
<Usar bloqueig de memòria de fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu seleccionar si voleu desar els faxos rebuts a la bústia RX en memòria. Desament de documents rebuts a l'equip (Recepció en memòria)
<Usar bloqueig de memòria d'I-fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu seleccionar si voleu desar els I-faxos rebuts a la bústia RX en memòria. Desament de documents rebuts a l'equip (Recepció en memòria)
<Hora d'inici de bloqueig de memòria>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu especificar l'hora en què s'activarà la funció de recepció en memòria. L'equip activarà automàticament el mode de recepció en memòria a l'hora especificada.
<Hora de finalització de bloqueig de memòria>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu especificar l'hora en què es desactivarà la funció de recepció en memòria. L'equip cancel·larà automàticament el mode de recepció en memòria a l'hora especificada.
<Temps per a RX dades dividides>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu especificar l'hora abans que es cancel·li la recepció quan rebeu un I-fax dividit i les dades posteriors no es poden rebre. S'imprimeixen les dades rebudes en el moment especificat.
<Reenviar fitxer desat temporalment a Bústia RX mem.>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Si els documents rebuts no es poden imprimir a causa d'un error, etc., podeu especificar si voleu reenviar-los automàticament a la bústia RX en memòria. Desament de documents rebuts a l'equip (Recepció en memòria)
<Enviar sempre avís d'errors de RX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>
Podeu seleccionar si preferiu que el remitent rebi una notificació quan l'I-fax no s'hagi rebut correctament.
<RX amb ECM>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Podeu rebre faxos amb ECM (mode de correcció d'errors).
<Informe de recepció de fax>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Un informe de RX de fax permet comprovar si els faxos s'han rebut correctament. L'equip es pot configurar per imprimir aquest informe de manera automàtica després de rebre els documents o només quan es produeix un error de recepció. Informe de RX del fax
<Informe de RX a bústia de fax confidencial>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Un informe de RX d'una bústia de fax confidencial permet comprovar si els documents s'han rebut correctament a la bústia de fax confidencial. L'equip es pot configurar per imprimir aquest informe de manera automàtica després de rebre els documents. Informe de RX de la bústia de fax confidencial
<Velocitat inicial de RX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Podeu modificar la velocitat inicial de recepció. Aquesta opció és útil quan hi ha dificultats per començar a rebre un document perquè les condicions de la línia són deficients.
<Contrasenya de RX>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions de fax>
Podeu establir una contrasenya estàndard ITU-T. Si no s'inclou una subadreça en un document rebut d'un altre abonat amb la norma de la ITU-T, es realitzarà una comprovació de la contrasenya de recepció. Si la contrasenya no coincideix amb la que s'ha establert amb aquesta opció, o si no s'inclou amb el document una contrasenya, el document no es rebrà.
6RFE-0J1