Recuperació d'opcions d'enviament utilitzades anteriorment (Opcions anteriors)

Podeu recuperar les destinacions especificades anteriorment. Les opcions de lectura, com per exemple la densitat, també es recuperen.
Podeu desar una sèrie d'opcions d'enviament, lectura o destinació especificades abans de prémer (Iniciar) com a un sol grup d'opcions prèvies.
Les tres opcions més recents que es van emmagatzemar a la memòria no s'eliminen encara que s'apagui l'alimentació principal.
Si utilitzeu serveis d'informació per fax, no podreu especificar una destinació desada a la llista d'adreces ni utilitzar el mode de recuperació de treballs.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions prèvies> a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
4
Seleccioneu el registre i premeu <Bé>.
La destinació i les opcions de lectura associades s'especifiquen segons el registre seleccionat.
Si feu servir la gestió d'autenticació personal, l'equip recupera les opcions especificades anteriorment per l'usuari que hagi iniciat sessió a l'equip.
Podeu canviar les opcions recuperades abans d'enviar el document.
5
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament.
Si establiu <Gestionar números d'accés llibretes adreces> en <On>, no podeu recuperar les opcions de la memòria.
Si activeu qualsevol tipus d'adreça a <On> a <Limitar nova destinació>, s'eliminen les opcions prèvies emmagatzemades.
6RFE-05J