Simplificació de les operacions d'enviament

Podeu combinar documents llegits per separat en un únic document i enviar-lo. Podeu simplificar les operacions d'enviament recuperant les opcions utilitzades prèviament.
6RFE-05F