Comprovació del nombre de pàgines per a Copiar/Imprimir/Enviar per Fax/Escanejar

A la pantalla tàctil podeu comprovar el nombre total de pàgines per a còpia, fax, lectura i impressió.
1
Premeu la tecla [Comptador/Informació de dispositiu].
Tauler de control
2
Comproveu el nombre total de pàgines copiades, llegides i impreses.
Si voleu comprovar el nombre total de pàgines que s'han llegit i enviat, premeu <Rev. compt. enviam./fax>.
Podeu imprimir una llista on s'indiqui el nombre de pàgines emprades per a còpia, impressió, lectura i fax.
En aquesta pantalla podeu comprovar també la informació de comptador per a cada aplicació MEAP. Premeu <Revisar comp. MEAP> a la pantalla durant el pas 2. Si premeu <Info. disp./altra> <Revisar conf. de dispositiu> a la mateixa pantalla, podeu comprovar les opcions instal·lades a l'equip i la versió del xip de seguretat corresponent al xifratge de dades HDD.
Per obtenir informació sobre les condicions del compte, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local Canon.
57HJ-0JR