Tauler de control

En aquesta secció es descriuen els noms i l'ús de les tecles del tauler de control.

Pantalla tàctil

A més de la pantalla d'opcions de cada funció, en aquesta pantalla també es mostra l'estat d'error. Ús de la pantalla tàctil

Tecla [Configuració]

Permet començar a especificar moltes de les opcions de l'equip, com les opcions <Preferències> o <Establir destinació>. Configuració

Tecles numèriques ([0] - [9])

Premeu-les per introduir valors numèrics. Introducció de caràcters

Tecla [Estalvi d'energia]

Permet posar l'equip en mode repòs. La tecla s'il·lumina quan l'equip està en mode de repòs i parpelleja quan el sensor de moviment detecta que algú s'acosta a l'equip. Entrada en mode repòs

Tecla [Comptador/Informació de dispositiu]

Permet visualitzar el nombre total de pàgines utilitzades per a operacions com ara copiar o imprimir a la pantalla tàctil. També podeu comprovar el número de sèrie i l'adreça IP de l'equip i la informació del dispositiu de productes opcionals. A més a més, podeu consultar la informació de versió del xip de seguretat relacionada amb el xifratge de dades del disc dur. Comprovació del nombre de pàgines per a Copiar/Imprimir/Enviar per Fax/Escanejar

Tecla d'ajust de lluminositat

S'utilitza per ajustar la brillantor de la pantalla tàctil. Premeu + o - a la tecla per augmentar o disminuir la brillantor, respectivament.

Tecla Opcions de volum

Permet visualitzar la pantalla quan voleu ajustar el volum de so per a la comunicació de fax o per definir el so de l'alarma quan es produeix un error. Configuració dels sons

Tecla [Esborrar]

Es prem per esborrar valors o caràcters introduïts.

Tecla [Aturar]

Atura una feina d'enviament o d'impressió. Cancel·lació de treballs d'enviament/impressió

Tecla [Iniciar]

Permet iniciar la còpia o la lectura d'originals.

Indicador Alimentació principal

S'il·lumina quan l'equip està engegat. Posada en marxa de l'equip

Indicador Error

Parpelleja o s'il·lumina quan es produeix algun error, com ara un encallament de paper.
Si l'indicador Error parpelleja, seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla tàctil.
Eliminació d'encallaments de paper
Eliminació d'encallaments de grapes (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Si l'indicador Error està il·luminat de manera permanent en color vermell, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local autoritzat de Canon.

Indicador Processant/Dades

Parpelleja mentre s'estan portant a terme operacions com ara l'enviament o la impressió. S'il·lumina en verd quan hi ha originals en espera de ser processats.

Tecla [Reiniciar]

Permet cancel·lar les opcions i restaurar les opcions especificades anteriorment.

Tecla ID (Accedir/Sortir)

Premeu-la per iniciar sessió quan l'autenticació personal sigui necessària. Quan acabeu d'utilitzar l'equip, torneu a prémer aquesta tecla per tancar la sessió. Inici de sessió a l'equip
Ajust de l'angle de la pantalla tàctil
6RFE-01Y