Ajust del nivell de fixació per als sobres

En imprimir en sobres, si les solapes estan enganxades (cosa que no hauria de passar) o si la fixació del tòner és deficient, seguiu el procediment següent.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>  <Ajustar nivell de fixació pels sobres>.
2
Seleccioneu el nivell de fixació per als sobres.
Si la solapa del sobre està enganxada, establiu el nivell de fixació en <Baixa>.
Si el tòner no està ben fixat als sobres, establiu el nivell de fixació en <Alt>.
3
Premeu <Bé>.
Aquesta opció només és vàlida a l'hora d'imprimir en sobres.
6RFE-0K3