Ajust de la qualitat d'impressió

Ajusteu les opcions següents si els resultats d'impressió no són satisfactoris.

Ajust de gradació

Si la reproducció de la gradació és de tan mala qualitat que la gradació impresa és prou diferent de les dades impreses, feu els ajustos que calgui per millorar la reproducció de la gradació.
Ajust de la gradació

Correcció de la densitat

Si la densitat de la impressió és significativament diferent de la del document original, aquesta correcció ajusta la impressió perquè coincideixi més amb el document original.
Ajust de la densitat

Ajust de la mida de la imatge

Si la mida de la imatge copiada és lleugerament diferent de la de l'original, es fa un ajust precís perquè la mida d'impressió coincideixi més amb la mida de l'original.
Ajust de la mida de la imatge

Mode de prevenció contra motius de gotes d'aigua

Podeu establir <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua> per quan apareixen imatges esquitxades, taques blanques, ratlles, etc. a les imatges de tons mitjans de treballs d'impressió a doble cara.
Configuració del mode de prevenció contra motius de gotes d'aigua

Mode de prevenció contra l'entelament

Pot haver-hi entelament si s'aplica una mica de tòner en una àrea no impresa (àrea blanca). L'entelament es pot corregir establint <Mode de prevenció d'entelament>.
Configuració del mode de prevenció contra l'entelament

Ajust del nivell de fixació per a sobres

En imprimir sobres, si les solapes estan enganxades (cosa que no hauria de passar) o si la fixació del tòner és deficient, podeu ajustar el nivell de fixació.
Ajust del nivell de fixació per als sobres

Fixació correcta per a treballs amb Safata MU (Gruixut 4)

Aquest mode millora el resultat d'impressió quan la imatge és feble perquè no hi ha suficient tòner fixat al paper.
Millora del rendiment de fixació en alimentar el paper gruixut 4 des de la safata multiús.

Ajust estàndard de la densitat

Si la densitat de la impressió és significativament diferent de la del document original, aquesta correcció ajusta la impressió perquè coincideixi més amb el document original, incloses àrees plenes, text, línies i densitats intermèdies. Aquesta configuració s'hauria d'utilitzar principalment per ajustar la densitat màxima.
Ajustar la densitat estàndard
6RFE-0JW