Configuració del mode de prevenció contra motius de gotes d'aigua

Just després d'haver engegat l'equip en un entorn que tingui una temperatura baixa, si la reproducció de tons mitjans de la impressió és significativament diferent de la del document original, seguiu el procediment següent.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>  <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua>.
2
Establiu l'opció <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua> en <On> i premeu <Bé>.
Si establiu <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua>, la velocitat d'impressió del primer full serà més lenta.
6RFE-0K1