Incrustació de text invisible (Filigrana de seguretat obligatòria)

Si s'activa la funció Filigrana de seguretat obligatòria, l'equip incrusta de forma obligatòria text invisible com ara "CONFIDENCIAL" o "CONFIDENCIALITAT MÀXIMA" al fons dels documents impresos o copiats. El text incrustat esdevé visible quan els documents es copien, fet que alerta els usuaris de la duplicació no autoritzada o el risc de filtració d'informació. Utilitzeu aquesta funció per dissuadir de la còpia de documents que incloguin informació personal o confidencial. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de dispositius (DeviceAdmin).
1
Premeu .
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Opcions filigrana seguretat>  <Filigrana de seguretat obligatòria>.
3
Seleccioneu les funcions per a les quals s'ha activat la Filigrana de seguretat obligatòria.
Premeu <Establir> per a les funcions per a les quals vulgueu utilitzar la Filigrana de seguretat. Quan se selecciona <Establir> per a <Fitxers desats>, la Filigrana de seguretat s'incrusta als fitxers desats quan s'imprimeixen.
4
Especifiqueu el text que s'ha d'incrustar.
Seleccioneu un dels elements descrits a continuació per incrustar-lo com a text de la filigrana i premeu <Bé>.
<Filigrana>
A la llista desplegable <Tipus filigrana> seleccioneu el text que s'hagi d'incrustar. Si voleu incrustar el vostre propi text, seleccioneu <Person.>, premeu <Introduir> i introduïu el text que vulgueu.
<Data>
Incrusteu la data en què s'hagi portat a terme la impressió o la còpia. Seleccioneu el format de visualització a la llista desplegable <Format de data>.
<Numerar jocs còpies>
Podeu incrustar un número de control de cinc dígits al fons, només quan s'especifica la numeració del conjunt de còpies per a les impressions o les còpies. S'incrusta un número de control diferent per a cada conjunt. Introduïu el primer número de control a <Número inicial>.
<Núm. de sèrie>
Incrusteu el número de sèrie de l'equip.
<ID/Nom d'usuari>
Incrusteu el nom o l'ID de departament de l'usuari que ha iniciat sessió. La filigrana "CONFIDENCIAL" s'incrusta si la gestió d'usuaris no es porta a terme per a usuaris individuals o ID de departament.
5
Configureu les opcions d'impressió i premeu <Bé>.
Establiu l'estil de text.
Per afegir un patró de fons com ara llunes o una malla, seleccioneu el patró que vulgueu a la llista desplegable <Patró de fons>.
Per imprimir text blanc en un fons a color, premeu <Caràcters blancs sobre fons color>.
6
Premeu <Bé>.
Si voleu configurar la Filigrana de seguretat per a funcions addicionals, torneu al pas 3.
Podeu ajustar la densitat de la filigrana i el fons. Després de prémer <Opcions filigrana seguretat> al pas 2, imprimiu un full de mostra des d'<Ajustar contrast caràcters/fons>. Comproveu el full i premeu / per realitzar els ajusts necessaris.
També podeu establir el mode Filigrana de seguretat quan imprimiu des del controlador de la impressora. <Filigrana de seguretat controlador impressora>
57HJ-0AJ