Eliminació de dades innecessàries del disc dur

Les dades d'imatge copiades o llegides, així com les dades de documents impreses des d'un ordinador, es desen temporalment al disc dur. Tot i que les dades de documents i les dades d'imatge s'eliminen automàticament del disc dur quan les operacions finalitzen, algunes dades romanen. Podeu millorar encara més la seguretat utilitzant la funció d'eliminació total de les dades del disc per eliminar automàticament qualsevol dada que romangui quan les operacions hagin acabat.
No podreu utilitzar l'equip mentre les dades innecessàries s'estiguin eliminant. Quan l'eliminació de les dades hagi acabat, pot ser que costi una mica que l'equip estigui a punt per llegir originals.
La capacitat de processament de l'equip pot disminuir quan s'eliminen dades.
Inicialitzeu les dades i les opcions per eliminar dades com ara fitxers desats a la bústia, informació de la llibreta d'adreces o informació del registre de còpia i impressió. Inicialització de totes les dades i opcions
1
Premeu .
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Eliminació total dades disc dur>.
3
Premeu <Eliminació total de dades del disc dur>  <On>  <Bé>.
4
Especifiqueu com s'han d'eliminar les dades.
Configuració del temps d'eliminació
1
Premeu <Interval d'eliminació>.
2
Seleccioneu el temps d'eliminació i premeu <Bé>.
Seleccioneu <Durant el treball> per eliminar les dades immediatament després que cada procés hagi finalitzat o seleccioneu <Després del treball> per esperar fins que totes les operacions hagin acabat i eliminar totes les dades innecessàries juntes.
Configuració del mètode d'eliminació
1
Premeu <Mètode per sobreescriure en mode eliminació>.
2
Seleccioneu el mètode d'eliminació i premeu <Bé>.
Per evitar la filtració de dades confidencials quan substituïu o us desprengueu del disc dur, sobreescriviu-les amb dades 0 (nul), dades aleatòries o un valor fix (com ara 0xff). Seleccioneu el mètode de sobreescriptura i el nombre de vegades que cal sobreescriure, d'acord amb els requisits de la directiva de seguretat d'informació del vostre entorn.
<Dades 0 (nul) 1 cop>
Les dades se sobreescriuen una vegada amb dades 0 (nul).
<Dades aleatòries 1 cop>/<Dades aleatòries 3 cops>
Les dades se sobreescriuen una o tres vegades amb dades aleatòries.
<Norma DoD>
Les dades se sobreescriuen tres vegades. La primera vegada és amb un valor fix, la segona vegada amb un complement del valor fix i la tercera vegada amb dades aleatòries.
3
Premeu  <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>.
57HJ-0E5