Inicialització de totes les dades i opcions

Podeu restaurar totes les opcions de l'equip als valors predeterminats de fàbrica. Totes les dades que romanen al disc dur se sobreescriuen amb dades 0 (nul) o un altre valor, fet que impedeix la filtració de dades confidencials quan substituïm el disc dur o ens en desprenem. Seleccioneu el mètode de sobreescriptura i el nombre de vegades que cal sobreescriure, d'acord amb el nivell de seguretat de la informació que cal al vostre entorn. Per portar a terme la inicialització calen privilegis d'administrador.
Abans de portar a terme la inicialització, assegureu-vos que no hi hagi cap document que s'estigui processant ni en espera per ser processat. Aquests documents s'eliminaran quan es porti a terme la inicialització.
No desconnecteu la màquina durant la inicialització. Si ho feu, es poden produir errors en la memòria de l'equip.
La inicialització pot tardar 30 minuts o més en finalitzar. L'equip no es pot utilitzar durant el procés d'inicialització.
Si efectueu <Inicialitzar totes les dades i opcions> quan Copy Card Reader està instal·lat, haureu de tornar a instal·lar Copy Card Reader. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local autoritzat de Canon.
Abans de portar a terme inicialització
Feu una còpia de seguretat de les dades importants o exporteu-les en un fitxer.
Informació de configuració de l'equip Importació/exportació de les dades d'opcions
Informació d'autenticació d'usuari desada al dispositiu local per a la gestió de l'autenticació personal Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
Fitxers de llicència d'aplicacions MEAP Gestió de les aplicacions MEAP
Dades desades per aplicacions MEAP (per obtenir informació sobre com fer una còpia de seguretat de les dades, vegeu el manual d'instruccions de cada aplicació MEAP).
Quan utilitzeu una contrasenya per protegir les opcions de la directiva de seguretat
Heu d'introduir la contrasenya per inicialitzar la configuració de l'equip. Ús d'una contrasenya per protegir les opcions de la directiva de seguretat
1
Premeu .
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Inicialitzar totes les dades i opcions>.
3
Seleccioneu el mètode d'eliminació.
<Dades 0 (nul) 1 cop>
Les dades se sobreescriuen una vegada amb dades 0 (nul).
<Dades aleatòries 1 cop>/<Dades aleatòries 3 cops>/<Dades aleatòries 9 cops>
Les dades se sobreescriuen una, tres o nou vegades amb dades aleatòries.
<Norma DoD>
Les dades se sobreescriuen tres vegades. La primera vegada és amb un valor fix, la segona vegada amb un complement del valor fix i la tercera vegada amb dades aleatòries.
4
Premeu <Activar>  <Sí>.
Es porta a terme la inicialització. Quan el procés ha finalitzat, l'equip es reinicia i s'imprimeix l'informe Inicialitzar totes les dades i opcions.
Quan apareix el missatge <S'ha aplicat una directiva de seguretat a aquest equip.>, l'administrador de seguretat ha d'introduir una contrasenya. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb l'administrador de seguretat. Aplicació d'una directiva de seguretat a l'equip
Tot i que la informació del registre de treballs es pot eliminar inicialitzant totes les dades/opcions, el resultat de la impressió de l'informe Inicialitzar totes les dades i opcions es desa al registre d'impressió. Comprovació de l'estat i el registre d'impressió
CONSELLS
També és possible seleccionar individualment algunes opcions de l'equip i restaurar els seus valors predeterminats de fàbrica. Configuració
57HJ-0E6