Actualització del microprogramari

Periòdicament es facilita microprogramari nou per afegir funcions noves o resoldre problemes de funcions existents. Si hi ha microprogramari nou disponible, seguiu el procediment que s'indica a continuació per actualitzar-lo a l'equip. Per actualitzar el microprogramari calen privilegis d'administrador.
Preparació per a l'actualització del microprogramari
Deseu el microprogramari més recent de Canon en un ordinador.
Feu una còpia de seguretat de les dades de l'equip per si l'actualització del microprogramari no es porta a terme correctament.
1
Inicieu Remote UI (IU remot). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Configuració] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Feu clic a [Manual Update].
5
Feu clic a [Browse...], seleccioneu l'actualització del microprogramari que calgui utilitzar i feu clic a [Next].
6
Feu clic a [Yes].
Quan aparegui el missatge [The firmware is updated. Restart the device.], apagueu l'equip i torneu a engegar-lo. Apagar/reiniciar l'equip
57HJ-0CE