Gestió de l'equip des d'un ordinador (Remote UI (IU remot))

Podeu controlar remotament l'equip des del navegador Web del vostre ordinador per portar a terme operacions com ara comprovar l'estat d'impressió, canviar la configuració de l'equip o editar la llibreta d'adreces. Aquesta funció tan pràctica us permet romandre al vostre escriptori mentre utilitzeu l'equip. Per portar a terme l'ús remot, introduïu l'adreça IP de l'equip al vostre navegador Web i obriu la pàgina de portal de Remote UI (IU remot). Per obtenir més informació sobre les necessitats del sistema per a Remote UI (IU remot), vegeu Especificacions del sistema.
Com utilitzar Remote UI (IU remot)
Aquesta secció descriu el procediment d'inici de sessió de Remote UI (IU remot) i les funcions de la pantalla principal de Remote UI (IU remot).
Comprovació de l'estat dels documents en espera i de l'equip
Aquesta secció descriu com comprovar l'estat dels documents copiats, impresos, enviats i rebuts, així com la informació d'errors i la quantitat de paper restant.
Altres funcions disponibles utilitzant Remote UI (IU remot)
Aquesta secció descriu diverses altres funcions pràctiques que es poden portar a terme mitjançant un ordinador utilitzant Remote UI (IU remot), com ara l'edició de la llibreta d'adreces, la comprovació de fitxers que s'han desat a l'equip, i la còpia de seguretat de la configuració de l'equip si cal.
Quan utilitzeu un servidor proxy
No podeu accedir a l'equip mitjançant un servidor proxy. Si s'utilitza un servidor proxy al vostre entorn, configureu el navegador Web per saltar-vos el servidor proxy i accedir a l'equip directament.
6RFE-0C5