Impressió amb el Servei d'impressió per defecte (Android)

Si el terminal Android admet el Servei d'impressió per defecte, podeu imprimir des del Servei d'impressió per defecte del terminal Android.
Per imprimir en l'equip mitjançant el Servei d'impressió per defecte, cal activar Mopria®.
Confirmació de les opcions de Mopria®
Per utilitzar l'equip o la impressora Canon des del Servei d'impressió per defecte del terminal Android, primer heu de configurar les opcions següents al terminal.
Activeu el Servei d'impressió per defecte.
Desactiveu o desinstal·leu Mopria®.
Desactiveu o desinstal·leu Canon Print Service.
57HJ-08Y