<Xarxa>

En aquesta secció es descriuen les opcions de xarxa.
<Imprimir informe>
<Preferències> <Xarxa>
Podeu imprimir les opcions a <Xarxa>. Impressió d'una llista d'opcions
<Confirmar canvis en la connexió de xarxa>
<Preferències> <Xarxa>
Si aquesta opció està establerta en <On>, podeu canviar les opcions de xarxa. Si es produeixen errors relacionats amb les connexions de xarxa, apareix un missatge d'error a la pantalla tàctil de l'equip. Cancel·lació del bloqueig de configuració de xarxa
<Usar IPv4>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv4>
Establiu si voleu utilitzar IPv4. Configuració d'una adreça IPv4
<Opcions d'adreça IP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv4>
Especifiqueu l'adreça IPv4. Configuració d'una adreça IPv4
<Opcions d'accessori DHCP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv4>
Especifiqueu la configuració opcional del DHCP. Ús d'un servidor DHCP
<Ordre PING>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv4>
Comprova si l'adreça IPv4 s'ha establert correctament. Realització d'una prova de connexió per a una adreça IPv4
<Usar IPv6>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu si voleu fer servir l'IPv6. Configuració d'una adreça IPv6
<Opcions d'adreça sense estat>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu l'adreça sense estat d'IPv6. Configuració d'una adreça IPv6
<Opcions d'adreça manual>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Configureu manualment l'adreça IPv6. Configuració d'una adreça IPv6
<Usar DHCPv6>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu si voleu obtenir l'adreça IPv6 del servidor DHCP. Configuració d'una adreça IPv6
<Ordre PING>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Comproveu que l'adreça IPv6 sigui correcta. Comprovació de la connexió d'una adreça IPv6
<Recuperar només prefix d'adreça amb estat>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Indiqueu si voleu obtenir només l'anterior meitat de l'adreça amb estat del servidor DHCP fent servir el DHCPv6.
<Opcions d'accessori DHCP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu la configuració opcional del DHCP. Ús d'un servidor DHCP
<Opcions d'adreça de servidor DNS>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de DNS>
Especifiqueu la configuració de l'adreça del servidor DNS. Configuració d'opcions de DNS
<Opcions de nom domini/nom amfitrió DNS>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de DNS>
Indiqueu el nom de l'amfitrió i el nom del domini de l'equip. Configuració d'opcions de DNS
<Opcions d'actualització dinàmica de DNS>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de DNS>
Especifiqueu si voleu dur a terme l'actualització automàtica quan el mapatge entre el nom de l'amfitrió i l'adreça IP canviï en un entorn com el DHCP. Configuració d'opcions de DNS
<Opcions d'mDNS>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de DNS>
Especifiqueu les opcions per utilitzar la funció DNS en un sistema que no té servidor DNS. Configuració d'opcions de DNS
<Opcions de nom de l'ordinador/nom de grup de treball>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu el nom de l'equip connectat a la xarxa i el nom del grup de treball al qual pertany. Si l'entorn no té grups de treball, creeu un grup de treball al Windows i introduïu-ne el nom.
<Opcions de servidor SMB>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu la configuració del servidor SMB per obrir l'Espai avançat al públic en una xarxa. Configuració del servidor SMB
<Especificar versió del servidor SMB>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu la versió de SMB que s'utilitzarà al servidor SMB. Configuració del servidor SMB
<Opcions de client SMB>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions que voleu fer servur quan la màquina es connecti a una xarxa com a client SMB. Configuració del client SMB
<Especificar versió del client SMB>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu la versió de SMB que s'utilitzarà al client SMB. Configuració del client SMB
<Opcions de WINS>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions del Servei de noms d'Internet de Windows (Windows Internet Name Service, WINS). Configuració d'opcions de WINS
<Opcions d'impressió LPD>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions d'impressió LPD. Per utilitzar la impressió LPD, premeu <On> i establiu el temps que ha de transcórrer fins que el treball es cancel·li automàticament quan les dades d'impressió no es poden rebre a causa d'un error de comunicació, etc.
<Opcions d'impressió RAW>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions d'impressió RAW. Per utilitzar la impressió RAW, premeu <On> i establiu si s'ha d'utilitzar la comunicació bidireccional i el temps que ha de transcórrer fins que el treball es cancel·li automàticament quan les dades d'impressió no es poden rebre a causa d'un error de comunicació, etc.
<Opcions d'SNTP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu las opcions per al protocol simple d'hora de xarxa (SNTP). Configuració d'opcions de SNTP
<Opcions d'impressió FTP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions d'impressió FTP. Per utilitzar la impressió FTP, premeu <On> i establiu <Nom d'usuari> i <Contrasenya> com calgui.
<Usar UTF-8 per mostrar nom treb. impressió FTP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu si voleu utilitzar UTF-8 per mostrar els noms de fitxer quan dueu a terme una impressió FTP.
<Opcions de WSD>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Configureu les opcions de WSD. Per utilitzar WSD (Web Services for Devices) com a aplicació d'impressió, establiu <Usar WSD> en <On>. Per utilitzar WSD per tal de recuperar la informació de l'equip, establiu <Usar cerca en WSD> en <On>.
Per utilitzar la funció Lectura WSD, establiu <Use funció de lectura WSD> en <On>. Ús de WSD
<Usar mode PASV per a FTP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu si s'ha d'utilitzar el mode FTP PASV. Configuració del mode PASV per a FTP
<Opcions d'impressió IPP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions d'impressió IPP. Per utilitzar la impressió IPP, premeu <On> i establiu si es permeten només dades de comunicació xifrades amb TLS (impressió IPP) i si s'ha d'utilitzar l'autenticació IPP.
<Opcions de detecció multidifusió>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions de detecció multidifusió. Supervisió de l'equip des de sistemes de gestió de dispositius
<Sleep Mode Notification Settings>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions per a l'enviament de multidifusió de les notificacions del mode repòs a la xarxa.
<Usar HTTP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Activeu o desactiveu l'opció HTTP.
<Usar servidor WebDAV>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Configureu l'ús del servidor WebDAV. Configuració d'opcions de WebDAV
<Opcions de TLS>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Podeu establir un parell de claus, una versió TLS i un algoritme de xifratge per utilitzar-ho tot una vegada s'hagi comprovat que l'equip fa servir la comunicació xifrada TLS. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
<Opcions de proxy>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions del proxy. Configuració d'un proxy
<Confirmar info. aut. en mode gestió autenticació>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu si l'equip comprova la informació d'autenticació quan imprimiu mitjançant el controlador de la impressora V4.
<Opcions d'IPSec>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Configureu les opcions d'IPSec. Configuració de les opcions d'IPSec
<Opcions de SIP>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu les opcions SIP. Per obtenir informació sobre l'ús d'<Opcions de SIP>, vegeu la IP FAX Expansion Kit User's Guide (Guia de l'usuari del kit d'expansió d'IP FAX).
<TCP/IP Option Settings>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu l'escala de la finestra d'opcions TCP i la mida d'MTU.
<Usar Network Link Scan>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP>
Especifiqueu si voleu fer servir Network Link Scan.
<Opcions d'AppleTalk>
<Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu si voleu utilitzar AppleTalk. També podeu especificar el protocol quan feu servir AppleTalk.
<Opcions d'SNMP>
<Preferències> <Xarxa>
Configureu les opcions de SNMP. Supervisió i control mitjançant SNMP
<Format de MIB de recursos d'amfitrió a RFC2790>
<Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu si els recursos MIB de l'amfitrió compleixen les especificacions d'RFC2790.
<Opcions de port dedicat>
<Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu si voleu configurar/consultar informació més detallada sobre l'equip dels controladors o el programari d'utilitat de Canon.
<Mètode d'autenticació de port dedicat>
<Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu el mètode d'autenticació per al port dedicat.
<Usar funció de cua d'impressió>
<Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu si voleu desar a la cua d'impressió al disc dur de l'equip els treballs d'impressió que s'enviïn a l'equip.
<Temps d'espera per a connexió a l'inici>
<Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu el temps d'espera per connectar a una xarxa des que l'equip es posa en marxa. Configuració del temps d'espera quan us connecteu a una xarxa
<Opcions del controlador Ethernet>
<Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions del controlador d'Ethernet. Configuració d'opcions d'Ethernet
<Opcions de prioritat del mode repòs>
<Preferències> <Xarxa>
Configureu una prioritat per a la velocitat de sortir del mode de repòs o per estalviar consum energètic durant el mode de repòs.
<Opcions d'IEEE 802.1X>
<Preferències> <Xarxa>
Especifiqueu les opcions per a IEEE 802.1X. Configuració de les opcions d'autenticació IEEE 802.1X
<Filtre sortida>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de tallafoc> <Filtre d'adreces IPv4>
Especifiqueu el filtre de sortida. Especificació d'adreces IP a les opcions del tallafocs
<Filtre entrada>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de tallafoc> <Filtre d'adreces IPv4>
Especifiqueu el filtre d'entrada. Especificació d'adreces IP a les opcions del tallafocs
<Permetre sempre enviament/recepció amb ICMP>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>  <Filtre d'adreces IPv4>
Especifiqueu si voleu que es permeti sempre la comunicació ICMP.
<Filtre sortida>
<Preferències> <Xarxa> <Opcions de tallafoc> <Filtre d'adreces IPv6>
Especifiqueu el filtre de sortida. Especificació d'adreces IP a les opcions del tallafocs
<Filtre entrada>
<Preferències> <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>  <Filtre d'adreces IPv6>
Especifiqueu el filtre d'entrada. Especificació d'adreces IP a les opcions del tallafocs
<Permetre sempre enviament/recepció amb ICMPv6>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>  <Filtre d'adreces IPv6>
Especifiqueu si voleu que es permeti sempre la comunicació ICMPv6.
<Filtre sortida>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>  <Filtre d'adreces MAC>
Especifiqueu el filtre de sortida. Especificació d'adreces MAC a les opcions del tallafocs
<Filtre entrada>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>  <Filtre d'adreces MAC>
Especifiqueu el filtre d'entrada. Especificació d'adreces MAC a les opcions del tallafocs
<Registre d'adreces IP bloquejades>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>
Mostra el registre per blocar amb un filtre d'adreça IP. Especificació d'adreces IP a les opcions del tallafocs
<Usar Mopria>
 <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu si voleu imprimir dades directament des de dispositius mòbils que admetin Mopria®, com ara telèfons intel·ligents i tauletes. Ús de l'equip mitjançant aplicacions
<Usar AirPrint>
<Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu si voleu imprimir directament des d'un iPhone, iPad, iPod Touch o Mac que admeti AirPrint. Ús d'AirPrint
<Opcions de Google Cloud Print>
 <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu si voleu imprimir directament des d'un ordinador, un smartphone o una tauleta, etc., que admeti Google Cloud Print. Ús de Google Cloud Print
<Opcions informació de posició del dispositiu>
 <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu les opcions d'informació de la posició del dispositiu. Ús d'AirPrint
<Seleccionar xarxa sense fil/xarxa de fil>
 <Preferències>  <Xarxa>
Especifiqueu si voleu utilitzar una LAN amb cable, una LAN sense fil o una LAN amb cable i sense fil alhora. Selecció de xarxa de fil o sense fil
<Opcions de xarxa sense fil>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>
Especifiqueu les opcions de la xarxa LAN sense fil. Connexió a una xarxa sense fil
<Informació de xarxa sense fil>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>
Mostra la informació d'opcions de la LAN sense fil. Comproveu les opcions i la informació de la xarxa sense fil
<Mode d'estalvi d'energia>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>
Especifiqueu si voleu establir que l'equip entri en el mode d'estalvi d'energia periòdicament, segons els senyals que enviï un encaminador de xarxa sense fil. Connexió a una xarxa sense fil
<Usar connexió directa>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu si voleu utilitzar la connexió directa. Connexió directa
<Tipus de connexió directa>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Seleccioneu el tipus de connexió directa. Connexió directa
<Nom del dispositiu per Wi-Fi Direct>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu el nom del dispositiu que voleu utilitzar per a les connexions directes (Wi-Fi Direct).
<Temps per a finalització de sessió de connexió directa>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu el temps que ha de transcórrer perquè es tanqui automàticament la comunicació quan hi hagi un període prolongat sense transmissió o recepció de dades durant la comunicació amb connexió directa.
<Opcions de mode de punt d'accés>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu les opcions del mode de punt d'accés.
<Mantenir sempre activ. si s'especifica SSID/clau xarxa>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Si les opcions <Especifiqueu l'SSID que voleu usar> i <Especifiqueu la clau que voleu usar> estan activades a <Opcions de mode de punt d'accés>, es poden establir connexions directes sense prémer <Activar> a <Connexió directa> al <Portal de mòbils>.
<Opcions d'adreça IP per a connexió directa>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu l'adreça IP que es distribuirà als dispositius mòbils que es connectin amb connexió directa.
<SSID personal i opcions de clau de xarxa>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu un SSID i una clau de xarxa per cada usuari en iniciar la sessió i connectar-vos mitjançant una connexió directa. Per configurar un SSID, establiu <Especifiqueu l'SSID que voleu usar> en <On> i introduïu un SSID. Per configurar una clau de xarxa, establiu <Especifiqueu la clau que voleu usar> en <On> i introduïu la clau de xarxa.
Si s'estableix <Activar/desactivar automàticament la connexió directa en iniciar/tancar sessió> en <On>, es poden establir connexions directes en iniciar la sessió sense haver de prémer <Portal de mòbils>  <Connexió directa> <Activar>.
<Usar nom inici sessió com a nom usuari per treb. impr.>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de connexió directa>
Especifiqueu si voleu mostrar el nom d'inici de sessió com a nom d'usuari dels treballs d'impressió que s'imprimeixen amb connexió directa.
<Usar Bluetooth>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de Bluetooth>
Especifiqueu si voleu fer servir una connexió Bluetooth.
<Opcions de balisa>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de Bluetooth>
Especifiqueu el tipus de senyal que emet l'equip. El senyal s'utilitza per poder cercar la impressora amb un dispositiu mòbil. Podeu enviar un senyal per a Canon PRINT Business i un altre per a AirPrint.
<Establir nom del dispositiu/codi PIN>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de Bluetooth>
Especifiqueu el nom de dispositiu de l'equip per notificar per Bluetooth i el codi PIN per utilitzar per a l'aparellament.
<Temps per a connexió>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de Bluetooth>
Especifiqueu el temps d'espera per a l'aparellament quan es detecti un dispositiu Bluetooth.
<Mostrar adreça MAC>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de Bluetooth>
Mostra l'adreça MAC de Bluetooth de l'equip.
<Informació de disp. connectats>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de Bluetooth>
Mostra una llista d'adreces MAC per a dispositius Bluetooth aparellats.
<Opcions d'adreça IP>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de la sublínia>
Especifiqueu l'adreça IPv4 que s'utilitza amb una LAN sense fil (línia secundària) quan s'utilitzà alhora una LAN amb cable i una LAN sense fil.
<Prioritat de línies per comunic. amb dispositius mòbils>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de la sublínia>
Seleccioneu la línia amb què es connecten els dispositius mòbils quan s'utilitza alhora una LAN amb cable (línia principal) i una LAN sense fil (línia secundària).
<Restringir funcions per la sublínia>
 <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de la sublínia>
Restringeix les opcions que es poden utilitzar amb la línia secundària (LAN sense fil) quan s'utilitza alhora una LAN amb cable (línia principal) i una LAN sense fil. Si establiu aquesta opció en <On>, les funcions disponibles amb la línia secundària (LAN sense fil) es limiten a impressió LPD, impressió RAW i SNMP.
57HJ-0H2