Configuració de la Espai avançat de l'equip

El disc dur instal·lat a l'equip disposa d'un espai públic anomenat "Espai avançat". Es pot posar a disposició dels usuaris a la mateixa xarxa utilitzant el protocol SMB o WebDAV. Consegüentment, podeu implementar fàcilment l'ús compartit de fitxers amb ordinadors i altres impressores multifunció Canon* sense introduir un servidor. A més a més, podeu augmentar la capacitat d'emmagatzematge si connecteu l'equip a l'Espai avançat d'altres impressores multifunció. Per utilitzar aquestes funcions, cal que ajusteu prèviament les opcions per compartir fitxers. Aquí, els procediments es descriuen de la manera següent.
* Disponible només per a equips de la sèrie imageRUNNER ADVANCE connectats a una xarxa.
57HJ-019