Desament de documents en dispositius de memòria

Seguiu els procediments que s'indiquen a continuació per convertir documents llegits en un format de fitxer d'ús comú en ordinadors per desar-lo en un dispositiu de memòria. Aquest mètode és pràctic quan heu de moure fitxers a un ordinador que no està connectat a una xarxa.
Si no hi ha espai lliure disponible, no podreu emmagatzemar documents al dispositiu de memòria.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i desar>. La pantalla <Inici>
Si l'opció <Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria> està establerta en <On>, quan inseriu el dispositiu de memòria es mostra una drecera a <Llegir i desar al dispositiu de memòria>. Premeu <Llegir i desar al dispositiu de memòria> i aneu al pas 4. <Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria>Inserció d'un dispositiu de memòria
3
Premeu <Dispositiu memòria>.
4
Seleccioneu el dispositiu de memòria que vulgueu.
Per obtenir informació sobre els elements de la pantalla i instruccions sobre com utilitzar-los, vegeu Treball amb fitxers i carpetes en dispositius de memòria.
5
Localitzeu la ubicació per desar els per desar el fitxer i premeu <Llegir>.
6
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui.
Per obtenir informació sobre les opcions de lectura, vegeu Configuració de la pantalla i les operacions per llegir a Desar.
7
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegiran i es desaran com a fitxers.
Per cancel·lar la lectura, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar)  <Sí>.
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
Per comprovar el resultat de l'operació de desar, premeu  (Monitor estat) <Desar>  <Registre de treballs>. Si apareix <Incorr.>, el fitxer no s'ha desat correctament. Repetiu l'operació.
6RFE-08J