<Desar/Accedir a fitxers>

En aquesta secció es descriuen les opcions per desar documents llegits i imprimir fitxers emmagatzemats.
<Desar/Editar opcions favorites>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de llegir i desar>
Podeu desar les opcions d'ús freqüent en un botó de l'equip per utilitzar-les més endavant, quan deseu documents. També podeu assignar el nom que preferiu a un botó i consultar les opcions desades. Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
<Canviar opcions predeterminades>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de llegir i desar>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Llegir i desar>.
<Desar/Editar opcions favorites>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de fitxers desats>
Podeu desar les opcions d'ús freqüent en un botó de l'equip per utilitzar-les més endavant, quan imprimiu documents. També podeu assignar el nom que preferiu a un botó i consultar les opcions desades. Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
<Canviar opcions predeterminades>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de fitxers desats>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Fitxers desats>.
<Limitar PIN bústia a 7 dígits/Restringir accés>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>
Si establiu aquesta opció en <On>, els usuaris es veuran obligats a establir un PIN de set dígits, que millorarà, per tant, la seguretat. El PIN de les bústies d'usuari es pot establir amb un dígit com a mínim.
<Establir/Desar bústies>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de bústia>
Podeu establir un PIN i el nom d'una bústia, a més d'especificar el període de temps en què s'esborraran automàticament els fitxers d'una bústia. Especificació de les opcions de bústia
<Temps per a autoeliminació de fitxers>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de bústia>  <Opcions per a totes les bústies>
Podeu especificar el període de temps en què s'esborraran automàticament els fitxers de les bústies.
<Imprimir en desar des del contr. impressora>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de bústia>  <Opcions per a totes les bústies>
Podeu seleccionar si voleu imprimir un fitxer després de desar-lo d'un ordinador.
<Mostrar impr. en desar des del contr. impr.>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de bústia>  <Opcions de seguretat de bústia>
Si establiu aquesta opció en <Off>, les opcions de <Imprimir en desar des del controlador d'impressora> no es podran canviar.
<Mode Fotogràfic>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de bústia>
Podeu seleccionar si voleu utilitzar el mode fotogràfic. Si heu seleccionat <On>, podeu triar <Imatge impresa> o <Fotogràfic> a la pantalla <Tipus d'original> per ajustar la qualitat de la imatge.
<Opcions d'espai avançat unificades>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu especificar per lots les opcions necessàries per utilitzar l'Espai avançat. Configuració de l'Espai avançat com a públic
<Fer públic>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu especificar com voleu obrir la Espai avançat al públic. L'equip es pot obrir externament com a servidor SMB o WebDAV.
<Opcions de servidor WebDAV>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu especificar les opcions de seguretat que voleu fer servir quan obriu l'equip externament com a servidor WebDAV.
<Permetre creació d'espai personal>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu seleccionar si voleu permetre que es creï un espai personal a la Espai avançat.
<Eliminar tots els espais personals>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu eliminar tots els espais personals de la Espai avançat.
<Inicialitzar espai compartit>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu eliminar totes les carpetes i els fitxers emmagatzemats a l'espai compartit de la Espai avançat.
<Prohibir escriptura des de fora>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Per als usuaris que han accedit a l'equip mitjançant un ordinador o un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE, podeu establir si voleu prohibir que creïn carpetes o emmagatzemin fitxers a la Espai avançat oberta externament.
<Gestió d'autenticació>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu seleccionar si voleu gestionar l'autenticació dels usuaris que vulguin accedir a la Espai avançat. Per permetre la creació d'un espai personal, cal que establiu aquesta opció en <On>.
<Formats de fitxer permesos per desar>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu establir quins formats de fitxers es poden emmagatzemar a la Espai avançat.
<Desar registre d'operacions>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>
Podeu seleccionar si voleu crear registres d'operacions per a la Espai avançat. Si teniu registres d'operacions realitzats a la Espai avançat, podeu comprovar i traçar les operacions dels usuaris desades fent servir Remote UI (IU remot). A més, els registres es poden desar en un orinador en format CSV. Gestió dels registres
<Opcions de llocs de la xarxa>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de xarxa>
Podeu desar l'Espai avançat d'un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE o d'un servidor de Windows com a referència externa. Connexió als altres dispositius
<Protocol per a referència externa>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de xarxa>
Podeu seleccionar el protocol que voleu fer servir per accedir a l'Espai avançat d'un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE o un servidor de Windows que estigui obert externament. Connexió als altres dispositius
<Confirmar certificat de TLS per acc. a xarxa>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions de xarxa>
Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan accediu a l'Espai avançat d'un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE o un servidor de Windows. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú). Connexió als altres dispositius
<Usar funció de lectura/impressió>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions dispositiu de memòria>
Si especifiqueu aquesta opció, podreu desar documents emmagatzemats en dispositius multimèdia, així com imprimir fitxers en dispositius de memòria. Restricció de l'ús de dispositius de memòria
<Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria>
 <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions dispositiu de memòria>
Podeu establir si voleu mostrar dreceres a funcions disponibles quan el dispositiu de memòria està connectat. Inserció d'un dispositiu de memòria
57HJ-0HH