Encallaments de paper a un origen de paper

Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment següent per treure el paper.
Confirmar abans de manipular
Tanqueu qualsevol tapa que estigui oberta.

Eliminació d'encallaments de paper al calaix de paper 1

1
Obriu la tapa dreta de la unitat principal.
2
Mireu si hi ha paper encallat pel rodet d'alimentació.
Aixequeu la unitat de sortida.
Obriu la guia de sortida.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
No toqueu el pom blau cel situat dins de la guia de sortida. Si ho feu, es poden produir encallaments.
Tanqueu la guia de sortida.
3
Mireu si hi ha paper encallat al calaix de paper 1.
Fent servir l'agafador, traieu el calaix de paper fins al final.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Inseriu amb compte el calaix de paper a l'equip.
4
Amb compte, tanqueu la tapa dreta de la unitat principal fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.

Eliminació d'encallaments de paper al calaix de paper 2

1
Obriu la tapa dreta de la unitat principal.
2
Mireu si hi ha paper encallat pel rodet d'alimentació.
Aixequeu la unitat de sortida.
Obriu la guia de sortida.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
No toqueu el pom blau cel situat dins de la guia de sortida. Si ho feu, es poden produir encallaments.
Tanqueu la guia de sortida.
3
Amb compte, tanqueu la tapa dreta de la unitat principal fins que sentiu un clic.
4
Mireu si hi ha paper encallat a la tapa dreta del calaix de paper.
Obriu la tapa dreta del calaix.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
5
Mireu si hi ha paper encallat al calaix de paper.
Fent servir l'agafador, traieu el calaix de paper fins al final.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Inseriu amb compte el calaix de paper a l'equip.
6
Amb compte, tanqueu la tapa dreta del calaix de paper fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.

Eliminació d'encallaments de paper al calaix de paper 3 i 4

1
Mireu si hi ha paper encallat a la tapa dreta del calaix de paper.
Obriu la tapa dreta del calaix.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
2
Mireu si hi ha paper encallat al calaix de paper.
Fent servir l'agafador, traieu el calaix de paper fins al final.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Inseriu amb compte el calaix de paper a l'equip.
3
Amb compte, tanqueu la tapa dreta del calaix de paper fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
6RFE-0L2