MEAP

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) je struktura dovolující vylepšení a optimalizaci různých funkcí nainstalovaných na stroji, jako je např. „Komunikace“ (Communication), „Ověřování“ (Authentication) a „Výstup“ (Output). Díky MEAP je například možná správa uživatelů s pomocí IC karet a spolupráce se softwarem, který zefektivňuje zpracování souborů. Aby bylo možné vylepšit funkce, jak je uvedeno výše, na stroj je třeba nainstalovat speciální aplikaci, která se nazývá „aplikace MEAP“. Aplikace MEAP lze nainstalovat a také kontrolovat jejich status použití tak, že zobrazíte SMS (Service Management Service) z Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). Chcete-li nainstalovat aplikaci MEAP, musíte se do systému stroje přihlásit jako administrátor (Přihlášení do systému stroje).
SMS zprávy budou vždy používat šifrovanou komunikaci TLS, bez ohledu na nastavení <Použít TLS> v <Nastavení MEAP>. Pokud tedy není výchozí klíč pro SSL nastaven předem, nemůžete se přihlásit k SMS. Nastavení klíče a certifikátu pro TLS
Není možné, aby se současně přihlásilo k SMS více uživatelů.

Instalace aplikací MEAP

Na stroji můžete nainstalovat aplikace MEAP a zadat nezbytná nastavení k použití těchto aplikací.

Správa aplikací MEAP

V této části je popsáno, jak kontrolovat nainstalované aplikace MEAP, jak aplikace odinstalovat a jak spravovat licence.
6RE1-0R5