Dodatek

Tato kapitola obsahuje technické specifikace tohoto stroje, popis volitelných doplňků, pokyny k používání Uživatelská příručka, odmítnutí odpovědnosti, informace o autorských právech a další důležité informace pro zákazníky. Tuto kapitolu si přečtěte podle potřeby.

Specifikace stroje

V této části můžete zkontrolovat specifikace stroje, podavače, síťového prostředí, funkcí kopírování, skenování atd.

Rozšíření funkcí stroje

V této části hledejte informace, když používáte aplikaci MEAP, speciální aplikaci pro rozšíření funkcí stroje.

Použití volitelných zařízení

V této části najdete volitelná zařízení a systémové volitelné doplňky, které přispívají k efektivnějšímu používání stroje.

Popis příručky k tomuto stroji

V následujících částech jsou uvedené pokyny, jak používat různé příručky a Uživatelskou příručku (tato příručka), ve kterých najdete informace o funkcích a ovládání stroje.

Jiné

Tato část popisuje základní operace operačního systému a obsahuje odmítnutí odpovědnosti, údaje o autorských právech a další informace.
6RE1-0L8