Zadní strana

USB port (zadní strana stroje)

Ke stroji můžete připojit zařízení, jako je např. externí pevný disk. Zálohování/obnova dat
Když v nabídce <Vybrat rozhraní> vyberete možnost <Wired LAN + Wired LAN>, připojte tady adaptér USB-LAN. Připojení ke kabelové síti LAN pro vedlejší vedení
USB port (na zadní straně stroje) podporuje standard USB 3.0.

USB konektor

Kabel USB použijte pro propojení stroje s počítačem.
USB konektor podporuje USB 2.0.

Port sítě LAN

Kabel LAN použijte pro propojení stroje a kabelového směrovače LAN apod. Nastavení síťového prostředí

Konektor telefonní linky (LINKA 1)

Telefonní kabel použijte pro připojení zařízení k telefonní lince.
6RE1-01L