Nastavení síťového prostředí

Chcete-li připojit stroj do sítě, připojte jej k routeru s pomocí kabelu LAN nebo Wi-Fi a zadejte jedinečnou IP adresu v síti. Pro zadání IP adresy lze použít dvě metody: automatické nastavení a ruční nastavení. Vyberte jednu metodu, která je vhodná pro vaše komunikační prostředí a zařízení. Stroj disponuje nejen základními síťovými funkcemi, ale také pokročilými technologiemi, které dovolují flexibilní integraci s různými prostředími. Proveďte potřebné nastavení vyžadované pro vaše prostředí.
Bezpečné používání stroje
Připojíte-li stroj do sítě, aniž byste učinili patřičné kroky pro jeho zabezpečení, hrozí riziko, že třetí strany provedou neoprávněný přístup do jeho systému. V zájmu ochrany důležitých dat a informací proveďte zabezpečení sítě. Konfigurace nastavení zabezpečení sítě
Stroj lze připojit k počítači pomocí kabelu USB (Díly a jejich funkce). Jestliže však pouze připojíte stroj k počítači s pomocí USB kabelu a nepřipojíte jej do sítě, nebude možné provádět operace, jako například použití skeneru nebo odesílání/přenos dat ze stroje do počítače.
Můžete vytvořit bezdrátové přímé spojení mezi strojem a mobilními zařízeními. Přímé připojení

Co zkontrolovat před zahájením

Proveďte připojení so sítě níže uvedeným postupem.
Nejprve zkontrolujte.
Je počítač a router (směrovač) řádně připojen s pomocí kabelu LAN? Podrobné informace najdete v příručkách k jednotlivým zařízením nebo je získáte od výrobců.
Je dokončeno nastavení počítačové sítě? Není-li nastavení dokončeno, nemůžete používat zařízení v síti ani v případě, že provedete následující kroky.
V závislosti na vašem prostředí se může stát, že budete muset změnit nastavení síťového komunikačního systému (poloviční duplex / plný duplex) a typ sítě Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Nastavení Ethernetu). Podrobné informace získáte od administrátora (správce) sítě.
Informace k adrese MAC, viz v <Síť>.
Chcete-li provést připojení k síti využívající IEEE802.1X, viz Konfigurace nastavení ověřování IEEE 802.1X.
Aktivujte síťová nastavení stroje.
Vyberte pro připojení kabelovou LAN nebo bezdrátovou LAN.
Připojte stroj k routeru.
Je konektor kabelu LAN řádně zapojen do správného místa? Zasouvejte konektor, dokud s cvaknutím nezapadne do portu.
V případě bezdrátového připojení LAN zkontrolujte připojení strojem s routerem.
Podle potřeby nastavte IP adresu.
Obyčejně IP adresu automaticky přiděluje DHCP, takže toto nastavení není nutné. Chcete-li použít konkrétní IP adresu nebo změnit protokol automatického nastavování IP adresy z DHCP (počáteční nastavení) na jiný, toto nastavení je nezbytné.
Zkontrolujte, že je připojení řádně dokončeno.
Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) na počítači (Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)). Jestliže se zobrazí obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní), připojení je dokončeno.
Když je volba <Spotřeba energie v režimu spánku> nastavena na <Nízká>
V závislosti na obslužném softwaru může dojít k selhání komunikace, pokud je stroj v Režimu spánku. Aktivujte stroj ze stavu spánku stisknutím tlačítka úspory energie nebo nastavte <Spotřeba energie v režimu spánku> na <Kompenzovat pro síť. komunikaci>. <Spotřeba energie v režimu spánku>
6RE1-006