Zadání výstupní přihrádky pro potištěný papír

Můžete zadat, do které výstupní přihrádky třídit předtištěný papír. Zadání výstupní přihrádky pro každou funkci může snížit dobu potřebnou k vyhledání vytištěného papíru. Můžete rovněž zadat prioritu výstupní přihrádky, když je více výstupních přihrádek nastaveno pro stejnou funkci.
Toto nastavení je dostupné pouze pokud je stroj vybaven více výstupními přihrádkami.

Dostupné funkce podle konfigurace zařízení a výstupní přihrádky

Konfigurace zařízení
Dostupné funkce podle výstupní přihrádky a výchozí priority
Umístění přihrádky
S finišerem
<Přihrádka A>
1 Kopie, 1 Přístup k uloženým souborům, 1 Tiskárna, Příjem, Jiná, IP fax, Fax
<Přihrádka B>
Kopie, Přístup k uloženým souborům, Tiskárna, 1 Příjem, 1 Jiná, 1 IP fax, 1 Fax
<Přihrádka C>
2 Kopie, 2 Přístup k uloženým souborům, 2 Tiskárna, Příjem, Jiná, IP fax, Fax
Pokud určitá přihrádka dosáhne svého limitu ukládání papíru na výstupu, stroj automaticky použije jinou přihrádku, která je určena pro stejnou funkci. Doporučujeme však, abyste pro faxové/I-faxové dokumenty označili pouze jednu přihrádku, aby se zabránilo jejich ztrátě.
Prioritní pořadí výstupních přihrádek je určeno pořadím vybraných výstupních přihrádek. Priorita se zobrazí jako „1“, „2“ a „3“.
Při tisku hlášení vyberte <Jiná>.
Funkce IP faxu je zobrazená, pokud je tato možnost povolená.
Funkce faxu je zobrazena pro konfigurace zařízení s nainstalovanou faxovou kartou.
Na konci funkcí IP fax a fax je zobrazeno číslo, které indikuje počet linek, které jsou povoleny.
Papír nemusí být vytištěn do výstupní přihrádky nastavené pomocí tohoto nastavení v závislosti na použitém papíru a nastavených funkcích kompletace.
Velikosti papíru, u nichž je možný výstup do každé výstupní přihrádky, se liší podle konfigurace zařízení. Podrobné informace viz Volitelná zařízení.
Pokud je v nastavení pro výstupní zásobníky zvolen výstupní zásobník, který podporuje režim Ofset, nebudou kopie přesouvány na výstupní zásobník, podle specifikovaného nastavení, pokud je zapnuto <Přesah>. Pro vyřešení problému proveďte jeden z níže uvedených postupů.
Vypněte <Přesah současně> nastavení pro automatické třídění. <Automatické třídění>
Určete výstupní zásobník, který podporuje režim Ofset v nastavení výstupních zásobníků.
Ručně vypněte <Třídit> před provedením úlohy.
6RE1-02Y