<Kopie>

V této části je popsán postup pro zadání nastavení kopírování.
<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Kombinaci nastavení, často používanou při kopírování, lze uložit do jednoho tlačítka. Tomuto tlačítku také můžete přiřadit název. Uložení kombinace často používaných funkcí
<Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Můžete vybrat, zda se má při vyvolání možnosti „Oblíbená nastavení“ na displeji zobrazit potvrzovací obrazovka.
<Změnit výchozí nastavení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Nastavení uložené jako výchozí pro funkci <Kopie> můžete změnit. Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb
<Register Options Shortcuts>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Do klávesových zkratek, které se zobrazují na obrazovce Základní funkce kopírování, je možné ukládat / měnit režimy. Tato funkce je praktická, chcete-li si registrovat často používané funkce <Volby> a <Oblíbená nastavení>.
<Automatické třídění>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Je-li tato volba nastavena na <Zap>, stroj se může automaticky přepínat na <Třídit (Pořadí str.)> pro režim kompletace, když jsou originály umístěny v podavači. Při používání stroje imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III můžete rovněž nastavit <Přesah>. To je praktické, zhotovujete-li více sad kopií, jelikož nemusíte pamatovat na to, že musíte vybrat režim Kompletace.
<Režim Fotografický výtisk>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Na stroji můžete nastavit režim Tištěný obraz. Nastavíte-li tento režim na <Zap>, můžete pro kvalitu obrazu při kopírování vybrat <Tištěný obraz> nebo <Fotografický výtisk>.
<Oddělovač úloh mezi skupinami>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Při kopírování dvou nebo více kopií pomocí <Skupina (Stejné stránky)> ve <Kompletace> můžete mezi jednotlivé skupiny stránek vkládat listy. Vyberete-li <Zap>, vyberte zdroj papíru.
6RE1-0HX