Ukládání obálek

Uložte obálky do víceúčelové přihrádky. Před uložením vyrovnejte případné zvlnění obálek. Také dejte pozor na orientaci obálek a stranu, kterou stranou mají být otočeny dolů.
Tato část popisuje, jak ukládat obálky ve správné orientaci, a také postupy, které je třeba před jejich uložením provést. Popis obecného postupu pro ukládání obálek do víceúčelové přihrádky naleznete v Základní způsob vkládání papíru.
Do volitelného zařízení Envelope Cassette Module-A lze také ukládat obálky. Envelope Cassette Module-A

Před uložením obálek

Před vložením obálek je třeba obálky připravit následujícím způsobem.
Nepoužívejte obálky s lepidlem na chlopních. Působením vysoké teploty a tlaku fixační jednotky se lepidlo může rozpustit.
U některých typů obálek nebo v určitém prostředí, kde se obálky skladují, může dojít ke zkroucení.
U překrývajících se oblastí se mohou objevit čáry.
1
Vyrovnejte všechna zvlnění.
Vezměte do ruky přibližně pět obálek. Vyrovnejte jakékoli zvolnění a uvolněte tuhé oblasti ve čtyřech rozích.
2
Vyhlaďte obálky a odstraňte z nich jakýkoli vzduch.
Umístěte obálky na rovnou plochu a rukama z nich vytlačte vzduch ve směru šipek.
Tento postup opakujte pětkrát pro každou sadu pěti obálek.
3
Zatlačte dolů na všech čtyřech stranách.
Silně zatlačte dolů na všech čtyřech stranách. Především je opatrně stlačte na straně ve směru, kterým se obálky budou podávat. Stlačte je pevně tak, aby chlopeň obálky zůstala rovná.
Pokud chlopeň není stlačená, může způsobit uvíznutí papíru. Pokud k tomu dojde, silně stlačte všechny čtyři strany každé obálky.
4
Zarovnejte obálky na rovném povrchu.
Dbejte na to, aby pod chlopní obálky nebyla zastrčená žádná jiná obálka.

Ukládání obálek do víceúčelové přihrádky

Uložte obálky podle obrázků tak, aby přední strana obálek (strana bez lepicích oblastí) byla směrem dolů (doporučeno).
Zavřete chlopně a vložte obálky tak, aby jejich chlopně byly na bližší straně.
Pokud se obálky nepodávají správně, přestože byly správně připraveny podle příslušných postupů, ukládejte je do víceúčelové přihrádky jednotlivě a nikoli po několika listech najednou.
Netiskněte na zadní stranu obálek (strana s chlopní).
Při tisku na obálky vždy z výstupní přihrádky odebírejte 10 obálek najednou.
6RE1-025