Ukládání předtištěného papíru

Ukládáte-li papír s předtištěným logem, dávejte pozor na jeho orientaci, bez ohledu na to, zda používáte zásuvku na papír, nebo víceúčelovou přihrádku. Papír uložte správně tak, aby se tisk provedl na stejnou stranu, na níž se nachází logo.
Při kopírování dávejte pozor také na orientaci originálu
Originál umístěte do podavače kopírovanou stranou nahoru nebo na kopírovací desku kopírovanou stranou dolů podle obrázků.
Podavač (dokument s rozvržením na výšku)
Kopírovací deska (dokument s rozvržením na výšku)
Podavač (dokument s rozvržením na šířku)
Kopírovací deska (dokument s rozvržením na šířku)
Chcete-li kopírovat originál velikosti A5, umístěte jej podle vyobrazení na následujících obrázcích a jako velikost papíru ke kopírování vyberte <A5>.
Podavač (dokument s rozvržením na výšku)
Kopírovací deska (dokument s rozvržením na výšku)
Podavač (dokument s rozvržením na šířku)
Kopírovací deska (dokument s rozvržením na šířku)
V nastavení kopírování dejte pozor, aby byla správně nastavena položka <Orientace obsahu originálu>. Základní operace kopírování
Tato část popisuje způsob, jak uložit předtištěný papír ve správné orientaci. Popis obecného postupu pro vkládání papíru do zásuvky na papír, nebo do víceúčelové přihrádky, naleznete v části Základní způsob vkládání papíru.
Tato část popisuje způsob, jak vložit předtištěný papír při jednostranném kopírování nebo tisku. Při oboustranném kopírování nebo tisku pomocí předtištěného papíru vkládejte papír opačně, než jak ukazují označení v této části.
Chcete-li zajistit, aby byly stránky vytištěny na správné straně předtištěného papíru bez ohledu na jednostranný nebo oboustranný tisk, můžete použít následující metody nastavení.
Určením typu papíru při každém tisku: vložte typ papíru registrovaný pomocí sady „Předtištěný papír“ do <Zap> v <Nastavení správy typu papíru>, zadejte daný typ papíru a pak zahajte tisk.
Zadáním zdroje papíru při každém tisku: vložte papír do zdroje papíru, pro který je <Přepnout způsob podávání> nastaveno na <Priorita str. k tisku>, zadejte daný zdroj papíru a pak proveďte tisk.
Správný způsob vkládání předtištěného papíru, pokud je „Předtištěný papír“ nastaven na <Zap> v <Nastavení správy typu papíru> nebo když <Přepnout způsob podávání> je nastaven na <Priorita str. k tisku>
Zásuvka na papír: stranou s logem dolů
Jiný zdroj papíru než zásuvka na papír: stranou s logem nahoru

Vkládání papíru s logy do zásuvky na papír

Způsob vkládání se liší podle toho, zda má papír s natištěným logem orientaci na výšku, nebo na šířku. Papír vložte stranou s natištěným logem (stranou určenou k tisku) nahoru podle obrázků.
Když ukládáte papír velikosti A4, B5 nebo A6 s logy
Papír s orientací na výšku (kopírování)
Výsledky tisku
 Papír s orientací na výšku (tisk)
Výsledky tisku
Papír s orientací na šířku (tisk)
Výsledky tisku
Papír s orientací na šířku (kopírování)*
Výsledky tisku
* Chcete-li kopírovat originál s orientací na šířku na papír s natištěným logem tak, že jej naskenujete prostřednictvím podavače, vložte papír otočený o 180 stupňů.
Při vkládání papíru o velikosti A5 s logy
Papír s orientací na výšku (tisk)
Výsledky tisku
Papír s orientací na výšku (kopírování)*
Výsledky tisku
* Chcete-li kopírovat originál s orientací na výšku na papír s natištěným logem tak, že jej naskenujete prostřednictvím podavače, vložte papír otočený o 180 stupňů.
Papír s orientací na šířku (tisk)
Výsledky tisku
Papír s orientací na šířku (kopírování)
Výsledky tisku

Vkládání papíru s logy do víceúčelové přihrádky

Způsob vkládání se liší podle toho, zda má papír s natištěným logem orientaci na výšku, nebo na šířku. Papír vložte stranou s natištěným logem (stranou určenou k tisku) dolů podle obrázků.
Když ukládáte papír velikosti A4, B5 nebo A6 s logy
Papír s orientací na výšku (kopírování)
Výsledky tisku
Papír s orientací na výšku (tisk)
Výsledky tisku
Papír s orientací na šířku (tisk)
Výsledky tisku
Papír s orientací na šířku (kopírování)*
Výsledky tisku
* Chcete-li kopírovat originál s orientací na šířku na papír s natištěným logem tak, že jej naskenujete prostřednictvím podavače, vložte papír otočený o 180 stupňů.
Při vkládání papíru o velikosti A5 s logy
Papír s orientací na výšku (tisk)
Výsledky tisku
Papír s orientací na výšku (kopírování)*
Výsledky tisku
* Chcete-li kopírovat originál s orientací na výšku na papír s natištěným logem tak, že jej naskenujete prostřednictvím podavače, vložte papír otočený o 180 stupňů.
Papír s orientací na šířku (tisk)
Výsledky tisku
Papír s orientací na šířku (kopírování)
Výsledky tisku
6RE1-026