Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce

Je-li položka <Upřednostnit nast. ovladače tisk. pro úlohy s přihr. MP> nastavena na možnost <Zap>, nastavení ovladače tiskárny se upřednostní, když je jako zdroj papíru pro úlohy z ovladače tiskárny nastavena víceúčelová přihrádka.
Pokud se velikost a typ papíru zadaný v ovladači tiskárny neshoduje se skutečným papírem vloženým do víceúčelové přihrádky, může dojít k zachycení papíru nebo dalším problémům s tiskem.
1
Uložte papír do víceúčelové přihrádky. Ukládání papíru do víceúčelové přihrádky
Zobrazí se obrazovka pro zadání velikosti a typu papíru.
2
Zadejte velikost papíru.
Jestliže stisknete <Oblíbený papír> a uložíte často používané velikosti papíru pod tlačítka, můžete je vyvolat jednoduchým stisknutím. Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku
Když do stroje vkládáte papír standardní velikosti
Vyberte velikost papíru z nabídky <Standardní velikost>.
Při ukládání papíru vlastní velikosti
Ukládání obálek
3
Stiskněte <Změnit> v <Typ papíru>.
4
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.
Jestliže se uložený papír nezobrazí, stiskněte <Podrobná nastav.> a vyberte jej ze seznamu.
Pokud není typ papíru, který jste vložili, na seznamu obrazovky s podrobným nastavením, můžete tento typ papíru registrovat v příslušném seznamu. Nastavení správy typu papíru
Typ papíru obálky nelze vybrat z obrazovky podrobností možnosti <Typ papíru>. Chcete-li vybrat typ papíru obálky, uložte typ papíru do možnosti <Uložit oblíbený papír (Víceúčelová přihrádka)>, pak stiskněte tlačítko <Oblíbený papír> v kroku 2 pro které byl typ papíru obálky uložen  <OK>. Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku
5
Stiskněte tlačítko <OK>.
6RE1-02R