Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku

Pokud používáte specifickou velikost a typ papíru vložením do víceúčelové přihrádky, můžete tento papír předem uložit jako „Oblíbený papír“ pro víceúčelovou přihrádku. „Oblíbený papír“ lze vyvolat z obrazovky, která se zobrazí při ukládání papíru do víceúčelové přihrádky, takže nemusíte při každém použití specifického papíru nastavovat typ a velikost.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Nastavení papíru>  <Uložit oblíbený papír (Víceúčelová přihrádka)>.
3
Vyberte tlačítko k uložení a stiskněte <Uložit/Editovat>.
Uložený název lze změnit stisknutím <Přejmenovat>.
4
Vyberte velikost papíru.
Když do paměti ukládáte papír standardní velikosti
Když do paměti ukládáte papír vlastní velikosti
Při registraci obálek
5
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte <Zavřít>.
TIPY
Je-li položka <Vždy zadat> v části <Výchozí víceúčelové přihrádky> nastavena na hodnotu <Oblíbený papír>, v případě uložení papíru do víceúčelové přihrádky se zobrazí obrazovka výběru „Oblíbený papír“. <Výchozí víceúčelové přihrádky>
6RE1-02S