<Nastavení papíru>

V této části je popsán postup pro uložení použitého papíru.
<Nastavení papíru>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Pro každý zdroj papíru můžete uložit velikost a typ papíru. S pomocí tohoto nastavení dosáhnete náležité kvality tisku. Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
<Nastavení správy typu papíru>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
K výchozím typům papíru uloženým ve stroji můžete do paměti stroje uložit/upravit různé vlastní typy papíru (uživatelské typy papíru). Nastavení správy typu papíru
<Uložit oblíbený papír (Víceúčelová přihrádka)>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Nastavení papíru můžete snadno zadat uložením papíru, který je často používáno ve víceúčelové přihrádce, do tlačítka. „Oblíbený papír“ lze snadno vyvolat z obrazovky zobrazené při uložení papíru do stroje. Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku
<Výchozí víceúčelové přihrádky>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Tuto metodu můžete nastavit pro výběr papíru pro použití v několikaúčelovém zásobníku. Pokud v několikaúčelovém zásobníku vždy používáte stejnou velikost / stejný typ papíru, je užitečné provést registraci papíru v <Použít přednastavené>. Pevné nastavení velikosti a typu papíru používaného s víceúčelovou přihrádkou
Pokud používáte různé typy papíru v několikaúčelovém zásobníku, zvolte <Vždy zadat>. Pokud často používáte různé typy papíru, můžete eliminovat postup volby typu papíru pomocí předchozí registrace typů papíru. Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku
<Uložit vlastní velikost>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Můžete si uložit často používané volné velikosti papíru. Zde uložené velikosti papíru se zobrazí na obrazovce výběru velikosti papíru pro zásuvku na papír a víceúčelovou přihrádku. Uložení volné velikosti papíru (Vlastní velikosti papíru) do paměti stroje
6RE1-0HC