Použití displeje dotekového panelu

Displej stroje je dotekový panel, z kterého lze stroj ovládat přímým dotekem prstů. Displej se používá nejen pro základní funkce, jako je například kopírování a skenování, ale také se na něm zobrazují různá nastavení, zadání textu, stav komunikace a chybová hlášení. V této příručce se však pro výraz „dotkněte se“ používá výraz „stiskněte“.
Netlačte na displej dotekového panelu příliš velkou silou. Displej dotekového panelu by mohl prasknout.
Nepoužívejte předmět s ostrým hrotem jako například mikrotužku nebo kuličkové pero. Jinak by se mohl povrch displeje poškrábat či dokonce prasknout.
Před použitím sejměte z displeje dotekového panelu ochrannou fólii.
Nabídky si můžete upravit podle vlastních potřeb a pro snadnější použití si můžete také upravit rozložení často používaných tlačítek. Můžete také současně uložit několik nastavení pod jedno tlačítko, čímž dosáhnete zjednodušení operací prováděných na stroji. Přizpůsobení displeje dotekového panelu podle vlastních potřeb
Nastavení jasu displeje dotekového panelu
Když je těžké vidět znaky na displeji dotekového panelu zřetelně, můžete upravit jas displeje pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel
6RE1-027