Funkce užitečné pro zhotovování materiálů a jejich uspořádání

Při kopírování můžete kopie opatřit čísly stránek a daty. Na důležité materiály můžete také přidat pořadová čísla nebo nápis „DŮVĚRNÉ“, který upozorňuje, jak by se s takovými materiály mělo zacházet.
6RE1-04A