Kopírování

V této kapitole jsou popsány základní operace kopírování a další různé užitečné funkce.

Úvod k základním operacím kopírování

V této části je popsána obrazovka základních funkcí kopírování a základní operace kopírování.

Vyšší kvalita a efektivita

V této části jsou popsány funkce, s jejichž pomocí můžete dosáhnout vyšší kvality a provozní efektivity, jako například nastavení ostrosti pro dosažení čirého obrazu nebo kombinování více originálů, které se poté efektivně kopírují najednou.

Zhotovování informačních materiálů

V této části jsou popsány funkce, pomocí kterých můžete vytvářet dokumenty vhodné pro distribuci a prakticky uspořádané pomocí čísel stránek, referenčních čísel atd.

Použití praktických funkcí kopírování

Tato část popisuje různé kopírovací funkce – od funkcí pro úpravy dokumentů, jako je například změna rozvržení dokumentu a tisk štítků, až po funkce zabezpečení zajišťující ochranu proti úniku informací.
6RE1-03W