Nastavení ostrosti pro kopírování (Ostrost)

Nastavením vyšší ostrosti můžete obraz okopírovat s jasnými konturami a čárami nebo můžete kopírovaný obraz změkčit snížením ostrosti. Používejte tuto funkci, když chcete zostřit rozmazaný text a tabulky nebo potlačit efekt moaré (pruhovaný zvlněný vzorek) a zdokonalit tak výsledný obraz.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Ostrost>.
5
Nastavte ostrost a stiskněte <OK>.
Chcete-li zostřit rozmazaný text, nastavte volič v části <Text> na <Vysoká>.
Chcete-li potlačit efekt moaré, když kopírujete originály s tištěnými fotografiemi, například časopisy nebo brožurky, nastavte volič v části <Foto/Obraz> na <Nízká>.
6
Stiskněte <Zavřít>.
7
Stiskněte tlačítko  (Start).
Spustí se kopírování.
6RE1-043