Provedení odeslání v zadaný čas

Na stroji si můžete naskenovat originály předem a odeslat je v zadaný čas.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí faxování. Obrazovka základních funkcí faxování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro zasílání faxů
5
Stiskněte <Volby>  <Odložené odesílání>.
6
Zadejte čas pro odeslání a stiskněte <OK>.
Zadejte všechny čtyři číslice času. Například pro čas 5 minut po 7. hodině zadejte „0705“ a pro čas 18 minut po 23. hodině zadejte „2318“.
7
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
8
Stiskněte tlačítko  (Start).
Originály se naskenují a odešlou v zadaný čas.
Na obrazovce <Monitor stavu> můžete zkontrolovat, zda se odeslání dokončilo nebo ne. Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty
6RE1-05L