Faxování

V této části jsou uvedeny základní metody používané pro odesílání a příjem faxů a popsány praktické faxové funkce, které můžete používat podle svých potřeb.

Úvod k základním operacím

V této části je popsána obrazovka základních funkcí faxování a základní způsoby odesílání a příjmu.

Úspěšně, snadno, pohodlně

Stroj umožňuje různé způsoby odesílání a příjmu, které si můžete vybírat přesně podle svých přání a potřeb. Při plném využívání funkcí se vám nabízí efektivní způsob odesílání a příjmu faxů.

Odeslání faxů z počítače

Dokument uložený v počítači můžete přímo faxovat z počítače. Tento způsob zbavuje nutnosti tisknout dokumenty a přispívá tak k úspoře papíru a toneru a také umožňuje reprodukovat obrazy a jemný tisk na dokumentech jasněji a výrazněji.

Širší možnosti faxování

V této části je popsáno, jak provádět odesílání a příjem faxů prostřednictvím internetu. Dozvíte se zde také, jak používat multifunkční tiskárnu bez faxové funkce pro odesílání a příjem faxů prostřednictvím jiných multifunkčních tiskáren zapojených v síti.
TIPY
Po instalaci příslušného volitelného doplňku můžete na tomto stroji používat funkci IP faxu. IP fax je funkce, která slouží k odesílání a příjmu faxů přes síť TCP/IP, jako je například kancelářská síť LAN. Odesílání a příjem faxů mezi zařízeními zapojenými ve stejné síti přispívá ke snížení nákladů na komunikaci a nabízí rychlejší komunikaci v porovnání s běžnými faxy.
6RE1-053