Zlepšení výsledku nanášení barva při přísunu papíru Heavy 4 Paper z víceúčelové přihrádky

Když je obraz mdlý, protože se na papíře zachytává nedostatečné množství barvy, nastavte <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)>.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit kvalitu obrazu>  <Speciální zpracování>  <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)>.
2
Nastavte <Opravit fixaci pro úlohy s víceúčel. přihrádkou (Silný 4)> na <Zap> a stiskněte <OK>.
Toto nastavení je aktivováno pouze tehdy, když se papír vkládá do víceúčelové přihrádky a <Typ papíru> je nastaven na <Silný 4>.
Toto nastavení omezuje stroj na jednostranné kopírování i tisk, a to i při použití papríu, který umožňuje dvoustranné kopírování a tisk.
Při nastavení tohoto režimu může dojít k mírnému snížení výkonnosti stroje.
6RE1-0K4