Výměna svorek (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

Pokud ve finišeru došly svorky, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky ikona, upozorňující na nutnost doplnění svorek. Stiskněte ikonu a podle instrukcí na obrazovce svorky doplňte.
Dejte pozor, abyste se o svorky neporanili.
Informace o produktovém čísle svorek najdete v části Náhradní díly.
Na stroji lze zkontrolovat aktuální množství svorek.
1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte zásobník se svorkami.
Uchopte zásobník se svorkami za zelenou úchytku a vytáhněte jej přímým tahem ven.
3
Vytáhněte ze zásobníku svorek prázdnou schránku na svorky.
Sevřete dvě značky ve tvaru šipek na schránce na svorky a vyjměte ji ve směru šipky.
4
Vyjměte novou schránku na svorky z krabice.
5
Vložte novou schránku na svorky do zásobníku svorek.
Zaveďte jazýček na zadní části schránky na svorky do zásobníku na svorky, poté zatlačte schránku na svorky dolů a tím ji připevněte.
6
Uchopte zásobník na svorky za zelenou úchytku a zatlačte jej co nejdále dovnitř.
7
Zavřete přední kryt finišeru.
6RE1-0JR