Údržba

Tato část popisuje údržbu a správu stroje, jako například pravidelné čištění a výměnu spotřebního materiálu. Více informací o opatřeních, nutných během údržby, viz „Důležité bezpečnostní pokyny“ v průvodci Průvodce častými dotazy a Možnosti.

Základní čištění

Výměna spotřebního materiálu

Jiná údržba a nastavení

Jiné

Bezpečnostní opatření při přemisťování stroje
6RE1-0JC