Distribuce informací o zařízení

Distribuci informací o zařízení můžete provádět na klientské stroje, které jsou uložené jako místa určení. Můžete také zadat čas, kdy se má provádět automatická distribuce informací o zařízení. Abyste mohli tyto operace provést, přihlaste se s přístupovými právy administrátora (správce). Jelikož se při distribuci informací o zařízení na klientské stroje používá šifrování TLS, dbejte také na to, abyste před provedením níže uvedených postupů zadali na klientských strojích nastavení TLS. Nastavení klíče a certifikátu pro TLS
Jestliže se ID a PIN správce systému na klientském stroji liší od ID a kódu PIN správce systému na hostitelském stroji, distribuci informací o zařízení nelze provést. Změna ID a kódu PIN správce systému
Příprava na proces distribuce informací o zařízení nebo aktualizace informací po jejich přijetí může trvat několik minut. Stroj nevypínejte, dokud se proces přípravy nebo aktualizace nedokončí. Když tak učiníte, můžete způsobit poruchu stroje.
Na klientském stroji, který přijímá informace o zařízení, se zobrazí obrazovka aktualizace nastavení, a dokud se aktualizace nedokončí, nelze provádět žádné operace. Doporučujeme, abyste distribuci informací o zařízení prováděli, když nejsou přítomni žádní uživatelé.

Ruční distribuce informací o zařízení

1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Nastavení distribuce informací o zařízení>  <Ruční distribuce>.
3
Stiskněte <Zap> pro informace určené k distribuci a stiskněte <Další>.
Vyberete-li <Zap> pro <Hodnota Nastavení/Uložení>, zobrazí se obrazovka pro nastavení, zda provádět nebo neprovádět distribuci informací o zařízení <Nastavení sítě>. Pro provedení distribuce těchto informací stiskněte <Zahrnout>  <OK>.
4
Vyberte místa určení a stiskněte <Spuštění ruč. distribuce>.
Provede se distribuce informací o zařízení. Po dokončení distribuce se výsledky distribuce zobrazí ve sloupci <Stav>.
Chcete-li distribuci zrušit, stiskněte <Zrušit>. Aktuálně probíhající proces distribuce však zrušit nelze. Zruší se následné procesy distribuce.

Automatické provedení distribuce v zadaný čas

Na stroji lze zadat čas, kdy se má provádět automatická distribuce informací o zařízení. Když nastavíte čas tak, aby distribuce probíhala pozdě v noci nebo během dovolené, aktualizace informací o zařízení se provede, aniž by narušila vaše podnikové procesy.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Nastavení distribuce informací o zařízení>  <Nastavit automatickou distribuci>.
3
Vyberte <Každý den> nebo <Zadat dny>, poté zadejte časy, kdy se má distribuce provádět.
Pro <Každý den> vyberte číslo a zadejte čas.
Pro <Zadat dny> vyberte den a zadejte čas.
4
Stiskněte <Další>.
5
Stiskněte <Zap> pro informace určené k distribuci a stiskněte <Další>.
Vyberete-li <Zap> pro <Hodnota Nastavení/Uložení>, zobrazí se obrazovka pro nastavení, zda provádět nebo neprovádět distribuci informací o zařízení <Nastavení sítě>. Pro provedení distribuce těchto informací stiskněte <Zahrnout>  <OK>.
6
Vyberte místa určení a stiskněte <OK>.
Pro informace o zařízení je zadáno nastavení, aby se jejich distribuce prováděla automaticky v nastavený čas.
Distribuce a aktualizace informací o zařízení
Pokud klientský stroj zpracovává jiná data, může dojít k omezení funkcí distribuce nebo aktualizace informací o zařízení.
Jestliže klientský stroj nemůže přijmout informace o zařízení distribuované automaticky v nastavený čas, distribuce se neprovede opakovaně až do příštího nastaveného času.
Příjem informací o zařízení z jiných modelů multifunkčních tiskáren Canon
Když je stroj používán jako klientský stroj, může přijímat informace o zařízení z jiných modelů multifunkčních tiskáren Canon po nastavení <Omezit příjem info o zařízení> v <Nastavení příjmu> na <Vyp>. Upozornění. Může se však stát, že se distribuce některých informací neprovede správně.
Výběr funkcí pro získání informací o zařízení
Když je stroj používán jako klientský stroj, můžete omezit funkce, o kterých získáváte informace, pomocí nastavení <Omezit příjem pro jednotlivé funkce> v <Nastavení příjmu> na <Vyp>.
Obnovení předchozích informací o zařízení
Na klientském stroji lze provést operace, které umožňují obnovení informací o zařízení, které byly k dispozici před provedením aktualizace. Lze však provést obnovení pouze těch informací, které byly k dispozici bezprostředně před aktualizací. Starší informace obnovit nelze. Upozorňujeme také, že může dojít ke smazání nastavení pro <Nastav. odes.URL> v <Nastavit/Uložit důvěrné faxové schránky> (<Nastavit/Uložit důvěrné faxové schránky>), jestliže se obnovení dat pro <Hodnota Nast./Uložení> a <Adresář> neprovede současně. <Správa zařízení> <Nastavení distribuce informací o zařízení>
6RE1-0EF