Odstranění nepotřebných dat z pevného disku

Data kopírovaných nebo skenovaných obrazů a také data dokumentů tištěných z počítače se dočasně uloží na pevný disk. Ačkoliv se data dokumentů a obrazová data po dokončení operací z pevného disku automaticky smažou, některá data na disku zůstanou. Vyšší úroveň zabezpečení dat můžete dosáhnout použitím funkce kompletního smazání dat z pevného disku, která automaticky smaže veškerá data, která na disku zůstanou po dokončení operací.
V průběhu mazání nepotřebných dat nelze stroji používat. Po dokončení smazání dat může trvat delší dobu, než bude stroj připraven na skenování originálů.
Při mazání dat se může snížit zpracovatelská kapacita stroje.
Inicializací dat a nastavení můžete smazat data, jako jsou soubory uložené ve schránce, informace adresáře a informace výpisů kopírování a tisku. Inicializace všech dat/nastavení
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavení správy>  <Správa dat>  <Kompletní smazání HDD dat>.
3
Stiskněte <Kompletní smazání dat na pevném disku>  <Zap>  <OK>.
4
Zadejte způsob, jak se mají data smazat.
Nastavení času smazání
1
Stiskněte <Načasování smazání>.
2
Vyberte čas smazání a stiskněte <OK>.
Vyberte <Během úlohy> pro smazání dat okamžitě po dokončení každého procesu nebo vyberte <Po úloze>, chcete-li počkat na dokončení všech operací a smazat všechna nepotřebná data najednou.
Nastavení metody smazání
1
Stiskněte <Způsob přepsání pro režim smazání>.
2
Vyberte metodu smazání a stiskněte <OK>.
Abyste zabránili úniku citlivých dat při výměně nebo likvidaci pevného disku, přepište je 0 (nulovými) daty, náhodnými data nebo fixní hodnotou (např. 0xff). Na základě požadavků zásad zabezpečení vašeho prostředí vyberte metodu přepsání a zadejte počet, kolikrát se má přepsání provést.
<0 (neplatná) data 1krát>
Data se přepíšou jednou 0 (nulovými) daty.
<Náhodná data 1krát>/<Náhodná data 3krát>
Data se přepíšou jednou nebo třikrát náhodnými daty.
<DoD Standard>
Data se přepíšou třikrát. Poprvé fixní hodnotou, podruhé doplňkem fixní hodnoty a potřetí náhodnými daty.
3
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení)  <Použít změny nast.>  <Ano>.
6RE1-0EK