Správa dat na pevném disku

Informace, jako jsou soubory v Rozšířená schránka nebo ve schránce, data adresáře, data stávající úlohy a informace hesel, jsou uloženy na pevný disk stroje. Stroj tyto informace šifruje (šifrování dat na pevném disku), čímž brání neoprávněným uživatelům, aby si je přečetli. Stroj je také vybaven čipem Canon MFP Security Chip, který splňuje bezpečnostní normu FIPS 140-2 Level 2 vydanou vládním úřadem USA. Čip Canon MFP Security Chip je certifikován jako kryptografický modul v rámci validačního programu CMVP (Cryptographic Module Validation Program) zavedeného USA a Kanadou a také v rámci japonského programu JCMVP (Japan Cryptographic Module Validation Program JCMVP). Certifikace udělená čipu Canon MFP Security Chip potvrzuje, že výsledky standardizovaného testu prokazují, že testovaný objekt splňuje požadavky předepsaných norem.
Nastavení TPM lze rovněž použít k zašifrování informací o heslu a informací o certifikátu spravovaných v paměti.
Šifrování dat na pevném disku stroje nemusí ochránit data před veškerými neoprávněnými aktivitami. S daty zacházejte opatrně.
Šifrovaná data nelze přečíst, ani když pevný disk ze stroje vyjmete a nainstalujete do jiné multifunkční tiskárny Canon.
Tento stroj generuje 256bitové šifrovací klíče s pomocí metody generování náhodných čísel podle publikace SP 800-90A organizace NIST. Pro šifrování stroj používá algoritmus AES v souladu s normou FIPS PUB 197.
Po zapsání dat na pevný disk dochází k šifrování pomocí hardwaru. Proto dochází k zápisu jiného vzorku dat než v případě režimu smazání zadaného pomocí volby <Kompletní smazání HDD dat> a <Inicializovat všechna data/Nastavení>. Šifrování zajišťuje silnější ochranu.
6RE1-0EJ